10
jun
2021

Vacature Voorzitter College van Deskundigen Uniforme Loonwaarde

Voor het College van Deskundigen zijn wij per 1 oktober 2021 op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het College van Deskundigen Uniforme Loonwaarde is samengesteld uit partijen die het belang vertegenwoordigen van werknemers, cliënten, werkgevers, gemeenten, UWV, publieke en private uitvoerders en opleiders van uniforme loonwaardebepaling. Deze partijen werken samen in een convenant gericht op het beheer van de methode en op het waarborgen en verbeteren van de kwaliteitsnorm. Tijdens de looptijd van het convenant wordt toegewerkt naar een duurzame bestuurlijke samenwerking tussen en met partijen.

De voorzitter krijgt een aanstelling van gemiddeld 3 uur per week, bij de start kan dit tot maximaal 6 uur gemiddeld per week zijn, tenminste voor de duur van de convenantsperiode (1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging). De voorzitter ontvangt een passende bezoldiging conform CAO Rijk.

Profiel
De voorzitter is een ervaren bestuurder en heeft een academisch werk en denkniveau. 
Hij/zij heeft affiniteit met de doelgroep mensen met een arbeidsbeperking en loonwaardebepaling. De voorzitter is strategisch georiënteerd, omgevingsbewust en bekend met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en binnen het domein mens, werk en inkomen en is bereid te investeren in de eigen kennis van het sociaal domein. De voorzitter heeft kennis van maatschappelijk ontwikkelingen rond toezicht in de (semi)publieke sfeer.

Download hier de volledige vacature.

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Innovatie van werkvoorzieningen

Demissionair staatsecretaris Dennis Wiersma van SZW heeft voor de Kamer uit ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
De Mentaal gezonde zaak - tips voor leidinggevenden en medewerkers in praktische beroepen

Psychische klachten komen relatief vaker voor bij mensen met een lage oplei ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
UWV stopt met terugvorderen WIA-voorschotten

UWV stopt met het terugvorderen van voorschotten die zijn betaald aan mense ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws