21
dec
2021

Nieuw: AKC Cahier 28 – Onderzoek naar beeldbellen binnen arbeidsdeskundig onderzoek

Wetenschappers van Panteia, ZINZIZ en Muzus hebben in opdracht van het AKC onderzoek gedaan naar de inzet van beeldbellen binnen arbeidsdeskundig onderzoek. De resultaten hiervan staan in het nieuwe AKC Cahier 28 en het bijbehorende factsheet.

Door de coronamaatregelen was fysiek arbeidsdeskundig onderzoek niet altijd mogelijk. De NVvA en SRA besloten dat deze onderzoeken tijdelijk via beeldbellen of telefonisch mochten plaatsvinden. Hebben arbeidsdeskundigen dat ook gedaan? En wat zijn de gevolgen voor de arbeidsdeskundige praktijk? Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de inzet van beeldbellen binnen het arbeidsdeskundig handelen. En input te geven voor het verdere gesprek hierover.

De onderzoekers belichten beeldbellen en telefonisch contact vanuit verschillende invalshoeken. Voor het tuchtrechtelijk perspectief hebben ze vijf professionals van het Tuchthuis geïnterviewd. Het perspectief van arbeidsdeskundigen is onderzocht met behulp van een enquête die door 193 mensen is ingevuld en groepsinterviews met in totaal 26 deelnemers. Tot slot zijn 15 diepte-interviews gehouden met klanten van arbeidsdeskundigen. Dit alles om antwoord te geven op de vraag in welke situaties beeldbellen en telefonisch contact verantwoorde alternatieven zijn voor fysiek arbeidsdeskundig onderzoek.

De resultaten van de studie bieden aanknopingspunten voor het verdere gesprek over de inzet van beeldbellen. Arbeidsdeskundigen denken hier verschillend over, maar zijn allemaal van mening dat de opdracht van de arbeidsdeskundige leidend moet zijn. Zij moeten de keuze houden om, in samenspraak met de klant, voor beeldbellen, telefonisch of fysiek contact te kiezen. Uit het onderzoek blijkt dat er situaties zijn waarin er géén alternatief is voor fysiek onderzoek. Als beeldbellen of telefonisch contact wel een alternatief is, krijgen arbeidsdeskundigen met verschillende randvoorwaarden te maken.

De uitgebreide resultaten zijn terug te vinden in Cahier 28: Onderzoek naar beeldbellen binnen arbeidsdeskundig onderzoek. Van de onderzoeksresultaten is daarnaast een factsheet gemaakt. Het rapport is een startpunt voor het verdere gesprek en geen leidraad voor arbeidsdeskundig handelen. Het is aan de SRA en NVvA om hier een vervolg aan te geven.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Verschil verrijkt! Lunchwebinar diversiteit en inclusie

Verschil verrijkt! Daarom doen het AKC en OVAL samen mee mee met de vijfde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Oproep: Doe mee aan de doorontwikkeling e-learning betrekken van naasten

Sta jij weleens stil bij de invloed van naasten zoals partners, familielede ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Draag bij aan meer menselijke maat in re-integratietrajecten

In het re-integratiedomein is behoefte aan meer ‘menselijke maat’ in de beg ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Kenniscentrum AKC nieuws