Dossier - Iedereen doet mee kennisdossier

Wij dromen er van dat in Nederland alle arbeidsorganisaties alle mensen, al dan niet met een gebrek, ongeval, chronische ziekte of arbeidshandicap (kunnen) laten werken in een veilige en gezonde werkomgeving. Wij dromen er van dat werk altijd passend of passend te maken is; dat werk dus geschikt te maken is. Wij dromen er van dat de drempel om toe te treden tot de arbeidsmarkt laag is voor iedereen die wil werken.

De NVvA heeft een projectgroep opgericht die de volgende opdracht heeft meegekregen. Creëer bewustwording bij in eerste plaats alle arbeidsdeskundigen en verder bij werkgevers ten aanzien van het inclusief organiseren van werk en zorg voor impact, met als doel een structurele verandering van arbeidsmarktorganisaties. Maak een paper met visie en een plan voor implementatie in 2019 en 2020.

Iedereen doet dus mee!

De inclusieve arbeidsorganisatie is de afgelopen jaren steeds meer een begrip geworden. De arbeidsdeskundige heeft al jaren een rol bij het ‘inclusief organiseren van werk’: het realiseren van passende functies/takenpakketten bij bedrijven. Heel langzaam aan worden deze functies ook opgenomen in functiehuizen en wordt een functie niet alleen rondom één kandidaat gevormd maar denkend vanuit het werkproces. Hiermee wordt de kans op duurzaamheid groter. Wij zien dat er vervolgens ook veel aandacht nodig is voor de juiste match. De meeste kans op succes is nog altijd een goede fit tussen de vereisten van het werk en de mogelijkheden van de mens. Met, waar nodig, inzet van meest adequate compenserende voorzieningen.

We staan nog aan het begin van dit proces, er is nog niet voldoende besef van de noodzaak tot andere handelswijze en er is dus ook nog geen verankering. Het zou gemeengoed moeten zijn in alle arbeidsorganisaties. Het zou gemeengoed moeten zijn onder alle arbeidsdeskundigen.

Deze beweging is ons inziens noodzakelijk om duurzaam werken mogelijk te maken. We moeten voorkomen dat mensen uitvallen, en als zij uitvallen in bijvoorbeeld de eerste twee ziektejaren, dat zij snel weer terug zijn in werk. En als mensen niet aan het werk zijn – onder welk wettelijk regime of polis of vanwege welke oorzaak dan ook - is re-integratie in duurzaam werk ook heel belangrijk.

We hebben jarenlang ‘gesleuteld’ aan mensen en doen nog steeds: een leven lang ontwikkelen (SZW), een competentieprofiel (AWVN). We gaan nu sleutelen aan werk. En we gaan werkgevers en werkenden in Nederland en onze leden daarvan overtuigen.

Inhoud van het dossier

Leidraden (4)