Werkscan | Arbeidsdeskundigen

Werkscan

In de nieuwe versie van de Werkscan zijn de rapportages voor de werknemer en werkgever geüpdatet. De werknemer krijgt in deze versie een gemotiveerd en gericht advies om zijn duurzame inzetbaarheid te vergroten. Daarnaast wordt de Werkscan-deskundige in het rapport voor de werkgever in de gelegenheid gesteld om de uitkomsten op organisatieniveau te duiden en de werkgever gericht en concreet te adviseren over de inrichting van het werk binnen het bedrijf of afdeling.

Wat is de Werkscan?
De Werkscan is ontwikkeld door het AKC op verzoek van de NVvA. De Werkscan heeft tot doel om de werkende inzicht te geven in zijn balans tussen de (toekomstige) eisen in het werk en zijn (toekomstige) belastbaarheid. De Werkscan stimuleert de werkende om zijn inzetbaarheid te verbeteren of te behouden. Blik op Werk heeft in licentie de Werkscan gedigitaliseerd.

Opbouw Werkscan
De Werkscan is opgebouwd uit drie stappen:

STAP 1: Werkscanvragenlijst:
Online vragenlijst die is opgebouwd uit de WAI en een groot aantal vragen over acht signaalgebieden met zaken die het werkvermogen beïnvloeden. Na invullen ontvangt de werkende het werkscanrapport

STAP 2: Werkscangesprek:
Het Werkscangesprek is een coachingsgesprek met een Werkscandeskundige, die daarbij gebruik maakt van Motivational Interviewing. Dat is een gesprekstechniek waarbij het vergroten van motivatie tot verandering centraal staat. Tijdens het gesprek wordt een lijst met actiepunten opgesteld om het werkvermogen te verbeteren.

STAP 3: Actiepunten: Na het gesprek gaat de werkende zelfstandig aan de slag met de actiepunten om het werkvermogen te verbeteren. Uit het gesprek kan ook naar voren komen dat het niet nodig is om actie te ondernemen.

De AD als adviseur voor de werkgever
Als de denkrichtingen in de rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Het betere werk) in de commissie Borstlap (Regulering van Werk) geïmplementeerd worden, gaat de inrichting van werk de komende jaren ingrijpend veranderen. De inrichting van werk is bij uitstek het expertise gebied van de arbeidsdeskundige. De Werkscan ondersteunt bij het adviseren over een andere inrichting van dat werk.

Organisatie brede aanpak
Zoals beschreven kan de Werkscan naast individueel gebruik breder worden ingezet. Vanaf 15 volledig ingevulde Werkscans kan automatisch een groepsrapportage worden gegenereerd, met inzicht in de scores op werkvermogen en een landelijke benchmark ter vergelijking. Als werkscandeskundige adviseer je en doe je aanbevelingen om het Werkvermogen binnen het bedrijf te verhogen. Bij herhaalde inzet van de Werkscan is ontwikkeling van het Werkvermogen in de organisatie zichtbaar.

Arbeidsproductiviteit
De werkscandeskundige kan aan de hand van de scores op Werkvermogen de werkgever laten zien welke kosten hij heeft als gevolg van verminderd werkvermogen van zijn personeel. Blik op Werk biedt inzage in deze kosten via de rekensheet arbeidsproductiviteit.

De voordelen voor de arbeidsdeskundige bij de inzet van de Werkscan:

  • Vergroting methodisch handelen met wetenschappelijk onderbouwde methodiek
  • Zowel individueel als voor groepen werknemers inzetbaar
  • Informatie over werkvermogen op individueel en groepsniveau
  • Inzicht in kosten die samenhangen met verminderd werkvermogen
  • Ondersteuning werkende en/of werkgever bij het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid

Wil je meer weten kijk dan op de website van Blik op Werk.
Wil je direct inloggen, klik dan op deze link.