Cahier 23 – Evidencebased werken door arbeidsdeskundigen
Communicatiestructuur

Met de website, de nieuwsbrief, het vakblad AD-visie, werkveld platforms AD11, Letsel, UWV en Sociaal Domein, met de regionale bijeenkomsten en de verplichte Onderlinge Toetsing heeft de beroepsgroep een mooie communicatiestructuur opgebouwd. Er ligt kortom een mooie basisinfrastructuur voor kennisdeling, en daarmee het stimuleren van het kennisgebruik.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document