AKC nieuws

AKC Collegetour Kanker en Werk; vervolg

Op 17 juni vond het 2de webinar in de AKC Collegetour Kanker en Werk plaats. Dit keer hebben ruim 90 arbeidsdeskundigen zich verdiept in de vraagstukken rondom arbeidsdeskundig onderzoek en re-integratieadvies bij kanker aan de hand van de boeiende k ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Enquête ‘Effect beeldbellen arbeidsdeskundigen’

Vanwege de coronamaatregelen is door NVvA en SRA besloten dat arbeidsdeskundige onderzoeken tijdelijk via beeldbellen of - als dat niet mogelijk is - telefonisch mogen plaatsvinden. Panteia, ZINZIZ en Muzus doen in opdracht van het AKC onafhankelijk ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid: je gaat het pas zien als je het door hebt.

Op vrijdag 28 mei jl. sprak Evelien Brouwers haar oratie uit. Daarin stelt ze dat er enorm potentieel is voor verbetering op het gebied van psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid. Daarvoor moeten we dan wel op een andere manier naa ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Workshop Uniformering Loonwaarde

Op 10 juni heeft Vincent Braun van AKC voor de Programmaraad twee workshops verzorgd over de Uniformering van Loonwaarde die per 1 juli 2021 in gaat.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Vacature Voorzitter College van Deskundigen Uniforme Loonwaarde

Voor het College van Deskundigen zijn wij per 1 oktober 2021 op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het College van Deskundigen Uniforme Loonwaarde is samengesteld uit partijen die het belang vertegenwoordigen van werknemers, cliënten, werkgevers, gemee ...

AKC
Handreiking 'Op naar meer duurzame banen'

Recent heeft de uitwisselingsessie 'Op naar meer duurzame banen' plaatsgevonden. Deelnemers spraken elkaar over het creëren van duurzame banen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Nieuwe E-learning: Betrekken van naasten bij arbeidsre-integratie

Partners, familie en vrienden kunnen veel invloed hebben op hoe chronisch zieke werkenden omgaan met hun gezondheidsproblemen en op hun herstel en re-integratie. Zij kunnen een positieve invloed hebben, maar kunnen ook een belemmerende factor vormen. ...

AKC
Nieuw: Cahier 25 - Volgend Sturen

Vol trots presenteert het AKC het nieuwe Cahier over Volgend Sturen. Hierin staat de methode van Stichting Gezel centraal. De leer-werktrajecten van de stichting zijn de afgelopen jaren namelijk zeer succesvol gebleken.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Aan de slag met uniforme loonwaardebepaling

Divosa organiseert een Webinar waarin aandacht wordt besteedt aan wat de uniformering van de loonwaarde voor gemeenten betekent.

AKC
NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
AKC Jaarverslag 2020 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2020 gepubliceerd, het jaar waarin Marianne Holleman en Vincent Braun het stokje van Tjeerd Hulsman overnamen. Het jaarverslag geeft een overzicht van de bereikte resultaten en een blik op de toekomst.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Ook interessant