07
jun
2022

Uitnodiging deelname klankbordgroep onderzoek Arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt

In april zijn onderzoekers bij het Verwey-Jonker Instituut, voor het AKC begonnen met een onderzoek naar Arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan In hoeverre signaleren arbeidsdeskundigen discriminatie op de arbeidsmarkt en hoe gaan zij vervolgens met die signalen om? En hoe ondersteunen zij werkenden en werkzoekenden wanneer zij discriminatie meemaken?

Voor dit onderzoek zetten wij o.a. een enquête uit onder arbeidsdeskundigen en gaan we met hen in gesprek door middel van diepte-interviews. Ook betrekken wij cliënten (met een migratieachtergrond) en experts op het gebied van discriminatie en inclusie door middel van een focusgroep en een expertmeeting. Het onderzoek wordt in februari 2023 afgerond.
 
Als onderdeel van dit onderzoek zouden wij graag een klankbordgroep willen samenstellen; een groep experts vanuit verschillende disciplines die ons bij belangrijke fases in het onderzoek adviseert, resultaten duidt en meedenkt over aanbevelingen.
 
Praktisch gezien zal de klankbordgroep twee keer (online) samenkomen voor een bijeenkomst van ongeveer 1,5 uur. Naar verwachting voor de zomer en in december. In de eerste bijeenkomst zullen we met name vragen naar feedback op de eerste versie van de enquête (onder arbeidsdeskundigen) en in december zou de klankbordgroep gevraagd worden om te reflecteren op de (eerste) resultaten van het onderzoek. Indien gewenst is er een vergoeding beschikbaar voor leden van de klankbordgroep.
 
We zoeken 2 arbeidsdeskundigen: 1 werkzaam bij UWV werkbedrijf en 1 arbeidsdeskundige actief in de eerste twee jaar van verzuim (AD- 11), om zitting te nemen binnen de klankbordgroep om een bijdrage te leveren aan de voortgang en uitkomsten van het onderzoek.
 
Voor meer informatie, over bijvoorbeeld de exacte taken van de klankbordgroep en een indicatie van de tijdsinvestering, kunt u uiteraard contact opnemen met Suzan de Winter-Koçak op sdewinter@verwey-jonker.nl

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Methode IHW 2.0: ‘Zo mooi dat mensen een passende baan vinden bij een werkgever die voor hen openstaat’

‘De methode Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) creëert door het anders org ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Onderzoek arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt

In april is het onderzoek Arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Inclusieve arbeidsorganisatie met behulp van Inclusief Herontwerp van Werk 2.0

Een inclusieve arbeidsorganisatie maakt optimaal gebruik van de diversiteit ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Kenniscentrum AKC nieuws