Onderzoek arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt | Arbeidsdeskundigen
16
jun
2022

Onderzoek arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt

In april is het onderzoek Arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt van start gegaan. Binnen dit onderzoek staat het versterken van de arbeidsmarkpositie van werkzoekenden en werkenden met een migratieachtergrond centraal.

Zowel werkzoekenden als werkenden met een migratieachtergrond kunnen te maken krijgen met discriminatie op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden kunnen worden gediscrimineerd bij sollicitaties en werkenden kunnen op de werkvloer worden geconfronteerd met discriminerende opmerkingen en/of processen. Vanuit onderzoek is er wel het een en ander bekend over de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt, maar dit is vooralsnog niet toegepast op de praktijk van de arbeidsdeskundige.

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt op welke manier arbeidsdeskundigen werkzoekenden en werkenden met een migratieachtergrond kunnen ondersteunen bij discriminatie op de arbeidsmarkt. Het onderzoek zal uiteindelijk het volgende opleveren;

  • Inzicht in hoeverre signalen van discriminatie arbeidsdeskundigen in de dagelijkse praktijk bereiken en hoe daar mee om wordt gegaan;
  • Praktische handvatten voor arbeidsdeskundigen om discriminatie beter te signaleren en werkzoekenden en werkenden met een migratieachtergrond beter te ondersteunen hierbij;
  • Aanbevelingen voor vervolgstappen in de professionalisering van arbeidsdeskundigen rondom intercultureel vakmanschap en diversiteitssensitief werken (waar het omgaan met discriminatie onderdeel van is).

Het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek, een enquête (onder arbeidsdeskundigen), een focusgroep (met cliënten/klanten met een migratieachtergrond), verdiepende interviews (met arbeidsdeskundigen) en een expertmeeting met experts op het gebied van scholing en training rondom diversiteitssensitief werken, intercultureel vakmanschap en inclusieve arbeidsmarkt. Ook wordt er een klankbordgroep vastgesteld, bestaande uit arbeidsdeskundigen en andere experts die in verschillende fases in het onderzoek worden geraadpleegd.

Inmiddels is de literatuurstudie afgerond en zijn de onderzoekers druk bezig met het afronden van de enquête, zodat deze eind juni/begin juli uitgezet kan worden. De klankbordgroep is bijna compleet, maar de onderzoekers zijn nog op zoek naar versterking. Arbeidsdeskundigen kunnen zich aanmelden via de onderzoekers: Suzan de Winter-Koçak, (sdewinter@verwey-jonker.nl) of Inti Soeterik, (ISoeterik@verwey-jonker.nl). Voor aanvullende vragen kan er ook contact opgenomen worden met Suzan of Inti.

Het eindresultaat van het onderzoek wordt in februari 2023 opgeleverd.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Uitnodiging deelname klankbordgroep onderzoek Arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt

In april zijn onderzoekers bij het Verwey-Jonker Instituut, voor het AKC be ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Nieuwsbrief Academische Werkplaats Noord

In de nieuwsbrief van AWP Noord o.a. aandacht voor: Ondrzoek naar long COVI ...

AKC
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws