Start onderzoek doorontwikkeling e-learning betrekken van naasten bij arbeidsre-integratie | Arbeidsdeskundigen
30
mrt
2022

Start onderzoek doorontwikkeling e-learning betrekken van naasten bij arbeidsre-integratie

In maart is het onderzoek ‘Doorontwikkeling e-learning betrekken van naasten’ van start gegaan. Ondanks dat breed onderkend wordt dat naasten zoals partners, familieleden en vrienden invloed kunnen hebben op gezondheids- en werkuitkomsten van mensen met een chronische ziekte, ontbreekt het onderwerp nagenoeg in het huidige (na)scholingsaanbod en in praktijkbeoefening.

In haar promotieonderzoek heeft Nicole Snippen (UMCG) de e-learning cursus “Betrekken van naasten bij arbeidsre-integratie” ontwikkeld waarmee bedrijfs- en verzekeringsartsen kunnen leren hoe zij het beste rekening kunnen houden met de invloed van naasten en hoe zij hen kunnen betrekken bij het re-integratieproces van verzuimende werkenden met een chronische ziekte. Het doel van het huidige project is het doorontwikkelen en evalueren van deze e-learning cursus voor arbeidsdeskundigen.

Het onderzoek bestaat uit klankbordsessies, een vragenlijstonderzoek en implementatie in de arbeidsdeskundige praktijk met intervisiebijeenkomsten. In twee gesprekken met in totaal 10-12 arbeidsdeskundigen (zogenaamde klankbordsessies) wordt onderzocht welke onderdelen van de e-learning cursus voldoende aansluiten en welke aanpassingen nodig zijn om de e-learning cursus beter aan te laten sluiten bij de kennis, werkzaamheden en dagelijkse praktijk van arbeidsdeskundigen. Hierbij doorlopen de deelnemers de bestaande e-learning cursus vooraf aan de klankbordsessie. In samenwerking met arbeidsdeskundigen en cliënt- en naastenvertegenwoordigers worden de informatie, casuïstiek en voorbeelden waar nodig aangepast en aangevuld.

Vervolgens wordt de doorontwikkelde e-learning cursus breed aangeboden aan arbeidsdeskundigen. De effecten van de e-learning cursus op arbeidsdeskundigen en hun tevredenheid over de e-learning cursus worden met behulp van vragenlijsten geëvalueerd. Een deel van de deelnemers zal na het doorlopen van de e-learning cursus gedurende een aantal maanden worden gevolgd om inzicht te krijgen in hoeverre zij de opgedane kennis, inzichten en beschikbare hulpmiddelen voor het betrekken van naasten toepassen in hun dagelijkse praktijk. Deze arbeidsdeskundigen vullen een extra vragenlijst in en nemen deel aan een intervisiebijeenkomst over wat er goed gaat bij de toepassing, waar zij tegenaan lopen en wat er verder nodig is om de vertaalslag te maken naar toepassing in de praktijk.

Het onderzoek loopt van 1 maart 2022 tot 1 mei 2023 en wordt uitgevoerd o.l.v. Nicole Snippen (afdeling Gezondheidswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen, n.c.snippen@umcg.nl). Je kunt je binnenkort al aanmelden voor deelname aan één van de klankbordsessies. Meer informatie volgt spoedig.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Eerste kennissessie project Jong Geleerd, Oud Geleerd komt eraan

Hoe maak je als arbeidsdeskundige de juiste afwegingen in het Poortwachterp ...

AKC
AKC
Uitnodiging: bezoek het Robotics Center van de Universiteit Twente

Robots met een human touch? Op steeds meer plekken werken professionals sam ...

AKC
Onderzoek naar preventieve en vroegtijdige inzet arbeidsdeskundigen in HR Rendement

De kennis die het AKC ontwikkelt is relevant voor arbeidsdeskundigen én voo ...

AKC
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws