14
mrt
2022

Onderzoek Samen beslissen in re-integratie van start

In opdracht van het AKC doen het lectoraat Arbeidsdeskundigheid en het lectoraat HRM van de HAN samen met MIND, onderzoek naar de methodiek ‘samen beslissen’. De inzet is het versterken van de eigen regie van werknemers met psychische problemen na ziekmelding en bij re-integratie. 

In de zorg is ‘samen beslissen’ (op basis van shared decision making) een effectieve methodiek waardoor de eigen regie van mensen met een aandoening toeneemt. De vraag is hoe deze methodiek kan worden toegepast binnen de context van het poortwachtersproces en hoe stakeholders, waaronder arbeidsdeskundigen, de methodiek gaan afstemmen op het re-integratieproces.

De aanpak bestaat uit verschillende stappen: behoefteanalyse bij de werknemers, verkenning van de randvoorwaarden met professionals, het participatief doorontwikkelen van de tool samen met arbeidsdeskundigen en ervaringsdeskundigen. Sterk aan het onderzoek is dat het begint bij de behoeften van werknemers. Hoe kan de werknemer re-integreren in samenwerking met professionals die ‘samen beslissen’ vanzelfsprekend vinden? De instrumenten en de training die voor en door arbeidsdeskundigen ontwikkeld worden, zullen het vakmanschap op het gebied van ‘samen beslissen’ versterken.

Een ervaren onderzoeksgroep voert het project uit met brede betrokkenheid van werkgevers, ervaringsdeskundigen/werknemers, stakeholders en opleidingen. Op die manier is er bij de implementatie al brede bekendheid en is een vertaalslag te maken in opleidingen voor professionals in dit domein. Het onderzoek Samen beslissen in re-integratie is gestart en heeft een looptijd van 2,5 jaar. Voor informatie mail naar Bouwine.Carlier@han.nl.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Late gevolgen van kanker(behandeling) en werk: mogen we je een paar vragen stellen?

Jouw input draagt bij aan meer arbeidsdeskundige kennis over dit onderwerp. ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
De gevolgen van technologisering voor het arbeidsdeskundig vak

Robotisering en digitalisering zijn alom aanwezig. In ons privéleven en in ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundige Kor Brongers promoveert op begeleiding in re-integratie bij meervoudige problematiek

Met zijn promotie op 8 december 2023 rondt Kor Brongers zijn promotieonderz ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Kenniscentrum AKC nieuws