Dossier - De Inzetbaarheids- lijst kennisdossier

De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) is in de afgelopen jaren steeds meer verworden tot een algemeen hulpmiddel bij de re-integratie in het eerste en tweede spoor. Alhoewel de FML daar niet voor is ontwikkeld, stimuleert UWV het gebruik ervan in de private sector als informatiedrager en beoordelingshulp. Voorlopig. Want aan een toepasselijkere oplossing wordt gewerkt.

Het alternatief: de Inzetbaarheidslijst
Bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen bekijken gezamenlijk met UWV of zij tot een privaat alternatief kunnen komen voor de FML. Als basis hiervoor gebruiken de partijen een door arbodienstverlener 365/ArboNed ontwikkeld en gebruikt instrument. Dit instrument is in samenwerking met de partijen doorontwikkeld tot de generiek toepasbare Inzetbaarheidslijst. De Inzetbaartheidslijst beschrijft de belastbaarheid en volgt daarbij de indeling van de FML. De (concept) Inzetbaarheidslijst ligt momenteel ter beoordeling bij de verschillende beroepsverenigingen waaronder de NVvA en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

Denk mee, praat mee!
Bekijk de inzetbaarheidsprofiel, denk en praat mee.
1. Wat vind je goed?
2. Wat mis je?
3. Wat kan je ervan gebruiken/denk je te gaan gebruiken?
Alle suggesties of aanvullingen zijn van harte welkom! U kunt deze tot 1 september 2013 mailen naar het
secretariaat.

Inhoud van het dossier

Ad-voorbeeldcasuïstiek (32) AKC-cahiers (20) Artikelen (222) Blogs (10) Factsheets (92) Instrumenten (32) Jurisprudentie (365298) Leidraden (4) Nieuwsberichten (10) Onderzoeksrapporten (183) Regelgeving (5075) Richtlijnen (34) Websites (36) Wet- en regelgeving (1)

Wet- en regelgeving (1)