De Inzetbaarheidslijst | Arbeidsdeskundigen

De Inzetbaarheidslijst

De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) is een veelvuldig gebruikt middel om de belastbaarheid van werknemers vast te stellen.

De FML wordt opgesteld door de verzekeringsarts of bedrijfsarts. De arts onderzoekt de werknemer ten aanzien van meerdere beoordelingspunten. Hierbij wordt uitgegaan van een zogenaamde normaalwaarde. Met de normaalwaarde wordt uitgegaan van dat wat de 'gemiddelde Nederlander' tussen de 16 en 65 jaar wordt geacht aan te kunnen.

Een FML bevat geen medische gegevens en wordt ook wel een belastbaarheidsprofiel genoemd. Het document wordt gebruikt om te beoordelen of de belastbaarheid van iemand past bij de werkbelasting van taken en functies. Op basis van deze FML kan de re-integratie worden vorm gegeven en de mate van arbeidsongeschiktheid worden vastgesteld. Deze inzetbaarheidslijst wordt door de arbeidsdeskundige gebruikt om functies uit te zoeken die vallen binnen de belastbaarheid en die passen bij de opleiding en ervaring van de werknemer.

De belastbaarheid wordt weergegeven aan de hand van 6 rubrieken:

  1. Persoonlijk functioneren: bijvoorbeeld zelf een taak kunnen uitvoeren en de hoogte van het handelingstempo in het uitvoeren van deze taak;
  2. Sociaal functioneren: bijvoorbeeld het goed kunnen omgaan met conflicten en kunnen samenwerken;
  3. Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen / normaal toelaatbare arbeidsomstandigheden;
  4. Dynamische handelingen: bijvoorbeeld schroef- en wringbewegingen met hand en arm;
  5. Statische houdingen: bijvoorbeeld geknield werken of het hoofd in een bepaalde houding hebben gedurende het werk;
  6. Werktijden: het gaat hierbij om beperkingen ten aanzien van het aantal uren per week, het aantal uren per dag en perioden van het etmaal.

Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR)

Op initiatief van het ministerie SZW is een nieuw project gestart door Amsterdam UMC, in samenwerking met de beroepsverenigingen NVVA, NVVG en NVAB, met als doel te komen tot een gedeeld begrippen – en referentiekader voor de beschrijving van belastbaarheid & re-integratiemogelijkheden door bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Het project richt zich het op de selectie/ontwikkeling van een gezamenlijk gedragen instrument resp. een multidisciplinaire leidraad om de arbeidsparticipatie van werkenden in de keten arbeid en gezondheid te bevorderen. Aanleiding is de beoogde wetswijziging waarbij het advies van de bedrijfsarts leidend zal gaan zijn in de beoordeling van re-integratie inspanningen door de arbeidsdeskundigen.

Denk mee, praat mee!

Bekijk de inzetbaarheidsprofiel, denk en praat mee.

  1. Wat vind je goed?
  2. Wat mis je?
  3. Wat kan je ervan gebruiken/denk je te gaan gebruiken?

Alle suggesties of aanvullingen zijn van harte welkom! U kunt deze tot 1 september 2013 mailen naar het secretariaat.

TERUG NAAR kenniscentrum

Inhoud van het dossier