04
jul
2022

Whispp: ondersteuning bij stotteren of stembandverlamming

Stotteren kan een negatief effect hebben op de werkkwaliteit van werkenden. De app Whispp wil mensen die hevig stotteren of een stemaandoening hebben in staat stellen zich vrijuit te uiten. Het AKC levert een bijdrage aan deze pilot van de Tech for Inclusion Challenge 2021.

Ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking stottert. Uit onderzoek van Start Foundation blijkt dat mensen met een fysieke beperking met betrekking tot spreken zo’n 37% minder kans hebben op het krijgen van werk dan mensen zonder die beperking. Toch is stotteren nog een onderbelicht fenomeen binnen het beroepsveld. Whispp wil onderzoeken wat de impact is van stotteren op de werkcontext en in hoeverre de werkkwaliteit verbeterd kan worden.

Spraakondersteuning

Whispp wil mensen die hevig stotteren of een stemaandoening hebben ondersteunen in hun werk. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de stotterfrequentie bij hevig stotterende mensen met zo’n 85% afneemt tijdens het fluisteren. De slimme spraaktechnologie en app van Whispp kunnen fluisterspraak zonder vertraging omzetten in de eigen normale stem. Dat is in te zetten bij zakelijke telefoon- en videogesprekken.

Meer werkplezier

De pilot richt zich uitsluitend op werkenden die werken in een setting waarbij verbale communicatie met collega’s en andere werkgerelateerde relaties belangrijk is. De verwachting is dat de inzet van Whispp kan leiden tot een verbeterde werkkwaliteit, behoud van werk en betere carrièrekansen. Doordat telefoneren en videobellen makkelijker gaat, kan het zelfvertrouwen in en op het werk versterkt worden. Het vergemakkelijken van het leggen en onderhouden van contact met collega’s kan ook zorgen voor verbeteren van het algemeen welbevinden en werkplezier.

Rol van de arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige analyseert bij de bepaling van het arbeidsvermogen of de eisen aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid verder gaan dan wat noodzakelijk is voor het dagelijks functioneren. Is dat het geval, dan gaat het bij spreken om een kenmerkende belasting. Een technische voorziening, zoals Whispp, kan de functie geschikt maken voor de persoon met deze beperking.

Inclusieve arbeidsmarkt

Ook voor mensen die toetreden tot de arbeidsmarkt geeft deze app meer kansen. Mensen een stem geven in het huidige tijdsgewricht is van groot belang om samen tot een inclusieve arbeidsmarkt en samenleving te komen. Begin augustus zijn de eerste onderzoeken met de deelnemers. Whispp stelt de uitkomsten naar verwachting eind van dit jaar beschikbaar voor de beroepsgroep. Met deze gegevens kan de vertaalslag gemaakt worden naar de arbeidskundige praktijk en kan de kennis bruikbaar gemaakt worden voor arbeidsdeskundigen.

Coalitie voor Technologie en Inclusie

De Whispp-pilot is een van de acht winnende pilots van de Challenge Tech for Inclusion 2021. De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) nodigt, in opdracht van UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verschillende partijen uit om voorstellen in te dienen voor pilots waarbij technologie wordt ingezet om mensen met een arbeidsbeperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken.

Whispp en het AKC

De ambitie van het AKC is om jaarlijks deel te nemen of bij te dragen aan een pilot inclusieve technologie. Dit jaar is dat Whispp. Namens het AKC zijn twee arbeidsdeskundigen actief in dit project: Herke de Blank en Frank Groen. Het AKC vindt het belangrijk dat arbeidsdeskundigen een beeld hebben van de mogelijkheden van inclusieve technologie en daarover kunnen adviseren. Zodat mensen die een dergelijke voorziening nodig hebben toegang houden tot arbeid en (duurzaam) kunnen blijven werken. Werkvoorzieningen kunnen in het kader van preventie bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
ChatGPT – hulpmiddel voor de arbeidsdeskundige?

Technologische ontwikkelingen kunnen van toegevoegde waarde zijn in de arbe ...

AKC
Vacature: Expert arbeidstoepassing technologische ontwikkelingen

Wie helpt het AKC en de beroepsgroep om de technologische ontwikkelingen to ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Nieuwsbrief Academische Werkplaats Noord

In de nieuwsbrief van AWP Noord o.a. aandacht voor: Ondrzoek naar long COVI ...

AKC
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws