Software voor doven en slechthorenden Speaksee vergoed door UWV | Arbeidsdeskundigen
05
mrt
2024

Software voor doven en slechthorenden Speaksee vergoed door UWV

Mensen met een auditieve beperking ervaren soms een afstand tot de arbeidsmarkt. Technologie kan hun arbeidsparticipatie verbeteren. Tot voor kort werd software die gesproken taal real-time omzet naar geschreven tekst, zoals Speaksee, niet vergoed door het UWV. Op 16 januari besloot de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dat deze initiatieven nu wel in aanmerking komen voor vergoeding door het UWV.

Duurzame arbeidsparticipatie door technologie

In Nederland zijn 495.000 doven en slechthorenden. Vergaderingen, virtuele bijeenkomsten of lezingen kunnen uitdagend voor hen zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld onderwerpen minder goed volgen, wat kan leiden tot een achterstand ten opzichte van horende collega’s. ‘Vergoedingen voor technologieën die hen kunnen helpen, dragen bij aan de arbeidsparticipatie voor deze groep’, stelt Vincent Braun, programmamanager van het AKC. ‘Speaksee is daar bij uitstek een voorbeeld van. Daarom heeft het AKC Speaksee ondersteund tijdens eerdere pilots.’ Lees meer over dit initiatief.

Ondersteuning van verschillende groepen

Software als Speaksee kan groepsgesprekken, zowel live als digitaal, nauwkeurig transcriberen. Alle deelnemers aan het gesprek krijgen een microfoon en de software zet de spraak binnen een seconde om naar tekst. Gebruikers kunnen zo lezen wat iedere persoon zegt, met een verschillende kleur per spreker. ‘Zo kunnen mensen met een auditieve beperking een gesprek toch volledig volgen. Maar er zijn meer situaties waarin een dergelijke software kan helpen. Werknemers met een motorische beperking kunnen het bijvoorbeeld gebruiken om notities uit te schrijven.’

Vergoeding van het UWV

Sinds kort vergoedt het UWV Speaksee als een communicatiehulpmiddel. Bij deze aanvraag hoort een medisch rapport, in dit geval de uitkomst van een gehoortest (audiogram). Bij de beoordeling van de aanvraag wordt een arbeidsdeskundig onderzoek opgesteld. Bij goedkeuring zal de apparatuur pworden verstrekt aan de medewerker.

Belang van technologische kennis

Het AKC vindt het belangrijk dat dit soort hulpmiddelen vergoed worden én bekend zijn onder arbeidsdeskundigen. Vincent: ‘Dergelijke werkvoorzieningen dragen bij aan arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid. Daarom juichen we het toe dat het UWV Speaksee nu vergoedt. Het is van belang dat arbeidsdeskundigen op de hoogte zijn van mogelijkheden van inclusieve technologie, zodat zij hun cliënten daarover kunnen adviseren.’

Ervaring met technologische hulpmiddelen

Voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen technologische hulpmiddelen het verschil maken om toch aan het werk te kunnen of te blijven. Van Speaksee tot digitale loep en van een toetsenbord met grote toetsen tot een elektrisch bureau. Heb je ervaring met technologische hulpmiddelen? Vul dan dit formulier in en deel je ervaring met ons!

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
De toekomst van arbeid in een digitale samenleving

Diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op ...

AKC
NVvA
Oproep: neem deel aan het onderzoek naar ondersteuning met technologische hulpmiddelen

Bij arbeidsdeskundigen is behoefte aan kennis over technologische hulpmidde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
ETHOS Surgery stool: Innovatieve oplossing voor langdurig opereren

Bij het behandelen van letselschadezaken stuiten arbeidsdeskundigen vaak op ...

AKC
NVvA
Meer Kenniscentrum AKC nieuws