Passend Werk Project | Arbeidsdeskundigen
19
mei
2022

Passend Werk Project

Begin dit jaar is het AKC gestart met een onderzoeksproject naar het versterken van de rol van de werkgever bij het vinden van passend werk voor zieke werknemers. Het driejarige project is een samenwerking van het UMCG met praktijkpartners Actiz, Bouwend Nederland, FNV en het AKC. Het is onderdeel van het ZonMw programma Verbetering Kwaliteit Poortwachterproces.

In de ouderenzorg en de bouw is er sprake van hoog verzuim en aanbieden van passend werk is vaak lastig. Vandaar dat het project wordt uitgevoerd in samenwerking met arbeids- en brancheorganisaties in de bouw en ouderenzorg. 
 
Doel van het project is het ontwikkelen en evalueren van een passend werk kennisplatform en de rol van een passend werk coördinator. Het kennisplatform biedt leidinggevenden informatie en praktijkvoorbeelden voor het zoeken en vinden van passend werk. De coördinator ondersteunt leidinggevenden bij concrete vraagstukken op het gebied van passend werk en de toepassing ervan in de praktijk.
De onderzoeksaanpak:

  • Een behoefte-inventarisatie geeft inzicht waar leidinggevende tegenaan lopen bij het vinden van passend werk, en op welke manier het passend werk kennisplatform en
    -coördinator het beste aansluiten bij de wensen en behoeften van leidinggevenden.
  • Het kennisplatform wordt ontwikkeld, de rol van de coördinator wordt omschreven en er wordt een trainingsmodule opgesteld.
  • Het kennisplatform en de coördinator worden ingezet in deelnemende arbeidsorganisaties in de bouw en ouderenzorg.
  • De toepassing in de praktijk wordt gevolgd en geëvalueerd. Getoetst wordt of de inzet van het kennisplatform en -coördinator leidt tot betere en snellere re-integratie in passend werk. Ook wordt getoetst of kennis, houding en gedrag van leidinggevenden ten aanzien van het vinden van passend werk is veranderd.
  • In de laatste fase wordt een procesevaluatie uitgevoerd. De ontwikkelde kennis wordt breed verspreid.

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG; Raun van Ooijen is de projectleider. Kor Brongers (arbeidsdeskundige werkzaam bij het UWV en AKC-promovendus aan het UMCG) vervult een adviserende rol binnen het project en een coördinerende rol naar de betrokken arbeidsdeskundigen. Dit doet Kor namens het AKC, zodat de verbinding tussen onderzoek en de praktijk goed waargemaakt kan worden. Daarnaast is het AKC lid van het kernteam van dit onderzoeksproject.
Bij vragen over dit project kun je je richten tot kor.brongers@uwv.nl of r.vanooijen@umcg.nl.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Nieuwsbrief Academische Werkplaats Noord

In de nieuwsbrief van AWP Noord o.a. aandacht voor: Ondrzoek naar long COVI ...

AKC
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws