Arbeidsdeskundigen nieuws

Nederlanders bewegen minder maar nog wel genoeg

30 tot 50 procent van de Nederlandse bevolking zegt tijdens de coronapandemie minder te zijn gaan bewegen. Tegelijkertijd blijkt uit interviews en vragenlijsten dat in 2020 meer Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldeden (53 procent) dan in 2019 ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Mentale gezondheid op dieptepunt

In de eerste twee kwartalen van 2021 was 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder psychisch ongezond. Dit blijkt uit de nieuwe Gezondheidsenquête van het CBS, waaraan jaarlijks ongeveer 10 duizend respondenten meedoen. Het percentage is sinds ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
30-urige werkwerk tegen burn-out?

Vakbond CNV wil dat Nederlandse bedrijven zo snel mogelijk een 30-urige werkweek invoeren om psychische problemen zoals burn-out te voorkomen. De vakbond gaat de komende tijd bij cao-onderhandelingen inzetten op de kortere werkweek. NVvA-voorzitter B ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Innovatie van werkvoorzieningen

Demissionair staatsecretaris Dennis Wiersma van SZW heeft voor de Kamer uiteengezet wat zijn ministerie doet om de werkvloer inclusiever te maken. Het kabinet wil werkgevers en werknemers ondersteunen met voorzieningen bij het vormgeven van werkplekk ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Inspectie doet onderzoek naar risico’s thuiswerken

Thuiswerken en hybride werken zijn ook na corona niet meer weg te denken. Daarom zal de Inspectie SZW in de toekomst gaan controleren hoe werkgevers met de specifieke risico’s van thuiswerken omgaan. Ter voorbereiding daarop heeft de inspectie in de ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
De Mentaal gezonde zaak - tips voor leidinggevenden en medewerkers in praktische beroepen

Psychische klachten komen relatief vaker voor bij mensen met een lage opleiding of praktisch werk. Voor hen is het extra lastig om door te gaan, terwijl werken juist een positief effect heeft op de gezondheid. Bouwine Carlier en Suzanne van Hees (lec ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Pleidooi voor pauze

Elke sporter weet het: hersteltijd is essentieel om (top)prestaties te leveren. Gek genoeg nemen we in ons werk steeds minder tijd voor herstel, wat kan leiden tot fysieke en mentale klachten zoals burn-out. De ‘Leidraad voor hersteltijd op het werk’ ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
UWV stopt met terugvorderen WIA-voorschotten

UWV stopt met het terugvorderen van voorschotten die zijn betaald aan mensen die te lang op een WIA-beoordeling hebben moeten wachten. UWV heeft, in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hiertoe besloten, omdat door de groe ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Eerste versie BAR gereed: één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie

Bij de re-integratie van een zieke werknemer hebben bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen ieder een eigen rol. De communicatie is niet altijd optimaal, omdat de beroepsgroepen soms andere begrippen hanteren of deze anders gebruiken ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AD Podcast 3: Tof Thissen (UWV WERKbedrijf)

De NVvA besteedt dit jaar extra aandacht aan de toekomst van arbeid en ons vak. In dat kader vragen we prominente wetenschappers, politici en mensen uit verschillende maatschappelijk relevante organisaties om hun visie te geven op de ontwikkelingen i ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen