Voor cliënten | Arbeidsdeskundigen

Voor cliënten

Wat kan de arbeidsdeskundige voor jou betekenen?

Veel mensen horen pas van het beroep arbeidsdeskundige wanneer ze met er mee te maken krijgen. Misschien is dat ook de reden dat je de site van de beroepsvereniging van arbeidsdeskundigen (NVvA) terecht bent gekomen. Bijvoorbeeld omdat jouw werkgever een arbeidsdeskundige inschakelt omdat je door ziekte of ongeval voor langere tijd bent uitgevallen. De arbeidsdeskundige kijkt dan samen met jou, je werkgever en een bedrijfsarts of en hoe je weer kunt re-integreren. Wellicht zijn aanpassingen in het werk nodig, of ben je beter op je plek in een andere functie binnen of buiten het bedrijf.

Arbeidsdeskundigen worden echter ook ingeschakeld om uitval te voorkomen. Bijvoorbeeld door in het bedrijf waar je werkt werkplekonderzoek te doen of adviezen geven op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid.

Je kunt ook met arbeidsdeskundigen te maken krijgen wanneer je een uitkering krijgt. Bij UWV vind je arbeidsdeskundigen bij SMZ (sociaal medische zaken), waar ze op basis van de bevindingen van de verzekeringsarts onder meer jouw arbeidsvermogen en verdiencapaciteit bepalen, of bij het WERKbedrijf, waar zij je helpen bij het re-integreren naar werk.

Tenslotte werken er ook arbeidsdeskundigen bij inkomens- en letselschadeverzekeraars. Ben je door ziekte of ongeval niet langer duurzaam in staat om te functioneren zoals je gewend was? Dan word je vaak bijgestaan door een arbeidsdeskundige die helpt om jouw leven praktisch en financieel weer zo goed als mogelijk op de rit krijgen.