Beroepsnorm | Arbeidsdeskundigen

Beroepsnorm

Beroepsnorm

Dit document is de beroepsnorm van en voor de arbeidsdeskundigen. De beroepsnorm omvat de door de beroepsgroep gewenste kennis, kunde, houding en gedrag waaraan een professionele arbeidsdeskundige voldoet om het beroep van arbeidsdeskundige te kunnen en blijven uitvoeren.

Bijlagen bij dit document: 
Bijlage 1: Proces van wijziging onderdelen beroepsnorm
Bijlage 2: Inhoudelijke thema's van de opleiding
Bijlage 3: Eindassessment
Bijlage 4: Toelichting op de artikelen in de gedragscode
Bijlage 5: Certificatieschema Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige:

  • is specialist in mens, werk en inkomen
  • weegt belasting en belastbaarheid van de mens in werk
  • ondersteunt bij voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid
  • kijkt actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de mens

De beroepsgroep vertegenwoordigt in de beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), staat sinds haar oprichting in 1971 voor de profilering en professionalisering van arbeidsdeskundigen. Het beroep staat midden in de maatschappij en kent verschillende soorten afnemers en aanbieders. De beroepsnorm geeft inhoud aan de gewenste professionaliteit om hen goed te bedienen. De Algemene Leden Vergadering van de NVvA stelt de beroepsnorm vast. De NVvA raadpleegt voor de vaststelling van de beroepsnorm de belangrijke stakeholders in een Raad van Advies.

In het kader van de professionalisering van het beroep van arbeidsdeskundigen heeft de NVvA in het verleden een aantal stappen gezet. De NVvA heeft de Stichting Register Arbeidsdeskundigen opgericht die een gedragscode heeft waarop arbeidsdeskundigen zich kunnen laten toetsen. De NVvA heeft certificering ingericht voor de basisopleiding tot arbeidsdeskundige en onderhoud van vakbekwaamheid. En de NVvA is medeoprichter van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum dat stelselmatig kennis ontwikkelt en verspreidt, onder andere door implementatie van NVvA leidraden. Met AKC en SRA werkt de NVvA samen om de beroepsnorm invulling te geven.

De beroepsnorm voor professionele arbeidsdeskundige omvat onder andere certificering, competenties, leidraden, gedrag en code, kennisontwikkeling, werkervaring, kennis ontsluiten en onafhankelijk Rechtspraak en Tucht.

Zoek een arbeidsdeskundige