29 november 2016

WIA uitstroom beter? Advies NVvA aan nieuw kabinet

Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt, ook mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet heeft een werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) arbeidsongeschiktheid ingesteld. De werkgroep gaat het nieuwe kabinet adviseren over mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van mensen in de arbeidsongeschiktheidsregeling (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA) te vergroten. De NVvA is gevraagd om een expertrol te vervullen. Heb jij een antwoord op de volgende vraag: Welke mogelijkheden er zijn om de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten met een werknemersverzekering te vergroten? Stuur die dan naar het secretariaat en we nemen het mee. Deadline is 9 december.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten