3 maart 2020

Uitnodiging voor deelname Adviesgroep onderzoeksproject Bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie bij nierpatiënten

Recent is er in Groningen begonnen met een innovatief onderzoeksproject om arbeidsgerichte medische zorg voor (potentieel) werkende nierpatiënten te ontwikkelen. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en heeft als titel ‘Bevorderen van duurzame ArbeidspArticipatie bij Nierpatiënten’ (BAAN). Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het ‘Kwaliteit van Zorg’ programma van ZonMw. Het project is formeel per 1 januari jl. gestart en de looptijd is 18 maanden.

Het BAAN project heeft als doel om arbeidsgerichte medische zorg voor (potentieel) werkende nierpatiënten te ontwikkelen, om daarmee de arbeidsparticipatie van deze patiëntengroep te vergroten. Binnen het project worden alle stakeholders actief betrokken: 1) patiënten met verschillende stadia van nierziekte, 2) de curatieve zorg (nefrologen, verpleegkundig (e specialisten) en maatschappelijker werkers), 3) de arbeidsgerelateerde zorg (bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en/of medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen) en 4) onderzoekers op gebied van sociale geneeskunde en de nefrologie.

Deze stakeholders worden op verschillende manieren in het onderzoek betrokken. Zo stellen we o.a. een Adviesgroep in met vertegenwoordigers vanuit ziekenhuizen, beroepsgroepen en kennisinstellingen met als doel om kennis en lopende initiatieven vanuit de partijen te kunnen meenemen in het onderzoek en om opgedane kennis tijdens het project te zijner tijd via hen te valoriseren naar de praktijk.

Gezien de rol van arbeidsdeskundigen op het terrein van arbeid en gezondheid vinden wij het belangrijk om ook de NVVA een stem te geven in ons onderzoek. Vandaar dat we u vragen of er een vertegenwoordiger namens de NVVA zitting wil nemen in de BAAN adviesgroep. Deelname aan de adviesgroep houdt praktisch in dat men gedurende het project twee keer deelneemt aan een adviesgroepbijeenkomst (maart/april 2020 en ongeveer een jaar later).

In de bijlage vindt u een korte uitleg van het BAAN-project. Wij zien uw reactie graag spoedig tegemoet. Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze mail neem dan gerust contact met ons op, via onderstaand telefoonnummer of emailadres.

Met vriendelijke groet,

Mede namens,
Dr. Annemieke Visser, senior onderzoeker Gezondheidswetenschappen UMCG, Toegepast Gezondheidsonderzoek
Prof. dr. Ron Gansevoort, hoogleraar nefrologie (UMCG)
Dr. Haitze de Vries, senior onderzoeker Gezondheidswetenschappen UMCG, Arbeid & Gezondheid

Sandra Brouwer

Sandra Brouwer | Hoogleraar Sociale Geneeskunde, Arbeid & Gezondheid
Universitair Medisch Centrum Groningen | Afdeling Gezondheidswetenschappen | Huispostcode: FA10
Hanzeplein 1 | De Brug | Kamer 6.20 | Postbus 30001, 9700 RB Groningen
050-3616971 | * sandra.brouwer@umcg.nl

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten