10 september 2018

Robotisering en digitalisering vormen volgens industrie geen gevaar voor werkgelegenheid

De industrie vindt dat robotisering en digitalisering geen gevaar voor vormen voor de werkgelegenheid, zo blijkt uit de MKB-enquête ter gelegenheid van de derde Dag van de Industrie.

Uit de enquête komt naar voren dat meer dan 90 procent van de Nederlandse industriële bedrijven positief staat tegenover de veranderingen die robotisering en digitalisering brengen. Deze ontwikkelingen zullen volgens meer dan de helft van de bedrijven weliswaar leiden tot een verandering van het karakter van het werk, maar niet tot aantasting van de werkgelegenheid, die volgens hen op zijn minst gelijk zal blijven.

Verder geven de industriële bedrijven aan dat ze hun positie verder willen versterken door te investeren in nieuwe producten en diensten (85 procent); nieuw personeel en opleidingen (65 procent); verduurzaming (60 procent) en energiebesparing (55 procent).

Als meest belemmerende factor wordt het tekort op de arbeidsmarkt aan goed opgeleid personeel gezien (80 procent), op de tweede plaats staat regelgeving (65 procent).

Iets meer dan de helft van de ondervraagden (55 procent) geeft het industriebeleid van het kabinet een voldoende. De industrie zou graag meer aandacht voor onderwijs en innovatie zien.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten