19 december 2018

Randstad Werkmonitor: werkvloer ziet technologie en digitalisering als kans

Een ruime meerderheid van werkenden (62%) ziet de toenemende invloed van technologie als een kans.

Volgens de Werkmonitor (vierde kwartaal, 810 respondenten) maken werkenden zich ook zorgen over het blijven bestaan van hun baan (29%) zitten ze niet stil en zien ze kansen. Wel voelt een derde (30%) van de medewerkers zich onder druk gezet meer digitale vaardigheden op te doen en bij te blijven. Een grote meerderheid (74%) vindt dat de werkgever verantwoordelijk is voor die opleiding. Bijna de helft van alle werkenden geeft aan nog niet klaar te zijn voor digitalisering van de arbeidsmarkt omdat ze nog niet de juiste vaardigheden in huis hebben.

Werkenden zelf zijn positief gestemd over de invloed van technologie op hun baan. Circa 53% van de werkenden is van mening dat automatisering, robotica en kunstmatige intelligentie een positieve invloed op hun werk zullen hebben in de komende vijf tot tien jaar. Toch voelen medewerkers zich ook onder druk gezet om hun vaardigheden te ontwikkelen om gelijke tred te houden met digitale ontwikkelingen. Vooral jongeren (36%) ervaren deze druk.

Investeren in de toekomst is nodig. Bijna de helft van de werkenden (45%) geeft aan niet over juiste vaardigheden te beschikken die nodig zijn in een digitale werkomgeving. Hoe jonger (54%) of lager opgeleid (58%) men is, hoe groter de groep is die dit aangeeft.

Werkgevers blijken nog maar gedeeltelijk bezig met de digitalisering. Slechts de helft van de werknemers geeft aan dat hun werkgever investeert in technologische ontwikkelingen.

Lees hier het volledige persbericht.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten