14 december 2016

NVvA adviseert IBO Werkgroep Arbeidsongeschiktheid

Vanuit het idee van de participatiesamenleving en met het oog op de toekomst is het gewenst dat iedereen meedoet op de arbeidsmarkt. Ook van mensen met een arbeidsbeperking wordt verwacht dat zij zoveel als mogelijk werken en van werkgevers dat zij hen de mogelijkheid daartoe bieden. De IBO Werkgroep Arbeidsongeschiktheid vraagt welke mogelijkheden er zijn om de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten met een werknemersverzekering te vergroten. Wij zien mogelijkheden in (1) betere participatie door het arbeidsgeschikt zijn en houden van mensen, (2) meer passende arbeid door het geschikt maken van werk en 3) verbeteren van de dienstverlening door professionalisering arbeidsdeskundigen.

Lees hier verder over het advies van de NVvA.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten