8 september 2020

Herhalingsoproep: Deelnemers vanuit gemeenten en SW-bedrijven voor de werkgroep Leidraad 'arbeidsdeskundige rapportage' gezocht

De NVvA heeft het AKC gevraagd een Leidraad 'arbeidsdeskundige rapportage' te ontwikkelen voor de gehele beroepsgroep. Het AKC is daarom op zoek naar arbeidsdeskundigen die mee willen werken aan de ontwikkeling van deze Leidraad. We streven naar een werkgroep van ca. 12 leden die een goede afspiegeling vormen van de beroepsgroep en zoeken daarom vertegenwoordiging vanuit gemeenten en SW-bedrijven.

Het onderzoek gaat eind september van start en zal naar verwachting duren tot juli 2021. De verwachte inzet per werkgroep lid is totaal ca. 35 uur.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het secretariaat. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober 2020.

Voor vragen kun je je wenden tot projectleider Jose.vanassem@uwv.nl of v.braun@arbeidsdeskundigen.nl.

De onderzoeksvraag die door het NVvA bestuur bij het AKC is neergelegd luidt:

1. Wat zijn de criteria waaraan een goede arbeidsdeskundige rapportage dient te voldoen?

2. Hoe ziet een Leidraad 'arbeidsdeskundige rapportage' eruit met heldere indicatoren voor de kwaliteit van de beeldvorming, de oordeelvorming en de besluitvorming/advisering en het gebruik van (wetenschappelijke en juridische) kennisbronnen en instrumenten daarbij?

3. Op welke wijze kan deze Leidraad 'arbeidskundige rapportage' het beste binnen de beroepsgroep geïmplementeerd worden?

4. Kan deze Leidraad vertaald worden in basisformats voor diverse disciplines binnen de beroepsgroep zoals; re-integratie, letselschade, AOV, claim, loonwaarde en spoor 1?

De opdracht voor de projectleiders luidt:

Ontwikkel vanuit de huidige beroepsnorm, samen met de beroepsgroep, aangevuld met wetenschappelijke en juridische kennis de kwaliteitscriteria waaraan een goede arbeidsdeskundige rapportage dient te voldoen. Verwerk deze kwaliteitscriteria in een Leidraad 'arbeidsdeskundige rapportage' en een preferent format voor de gehele arbeidsdeskundige beroepsgroep.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten