23 juni 2020

Functie-/baancreatie

In vervolg op de evaluatie van 5 jaar Participatiewet zijn er verdiepende onderzoeken uitgevoerd in opdracht van Tamara van Ark. Eén ervan is het onderzoek naar de mogelijkheden om het potentieel aan werkgevers dat iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt te vergroten via baan- of functiecreatie. Met het onderzoek is een beeld gevormd van het aanbod en van de aanbieders van baancreatie, de wensen en ervaringen van werkgevers, financiële aspecten die een rol spelen bij baancreatie en knelpunten in de toepassing van baancreatie.

De staatssecretaris wil in het kader van het Breed Offensief, bespreken hoe werkgevers op een vraaggerichte manier gestimuleerd kunnen worden om functiecreatie vaker toe te passen in hun bedrijf. Hiertoe heeft Significant ook twee infographics ontwikkeld die voor werkgevers duidelijk maken wat de verschillende mogelijkheden zijn om functiecreatie toe te passen.Baancreatiemodellen zijn onderdeel van het totale proces om tot geschikte banen te komen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

AKC heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoek dat door Significant APE is uitgevoerd. Dit is belangrijke input voor de aanpak gericht op Iedereen doet mee.

Het rapport en infographic I en infographic II zijn 9 juni jl. aangeboden aan de Tweede Kamer en maken onderdeel uit van het kennisdossier Iedereen doet mee.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten