19 december 2018

Benefit Counseling, project René Damen, voor mensen met psychische kwetsbaarheid

In het kader van samenwerking GGZ en Werk en Inkomen heeft staatsecretaris Tamara van Ark als ambassadeur een bezoek gebracht aan de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond is het afgelopen jaar een pilot uitgevoerd met benefit counseling. René Damen, arbeidsdeskundige bij UWV, lid van de regionale projectgroep en één van de initiators van het project, vertelt erover.

De aanleiding was een onderzoek onder klanten met een psychische aandoening en een uitkering, hetzij van UWV, hetzij van een gemeente. Het bleek dat veel klanten twijfel hebben over het aanvaarden van werk omdat zij geen zicht hebben op de financiële gevolgen daarvan. Bij velen speelde de angst voor inkomens teruggang. Ze waren terughoudend om deze dingen te bespreken met de uitkeringsinstantie, dat werd vaak als bedreigend gezien. Daarom werd de pilot benefit counseling in Zuid-Kennemerland opgestart en ondergebracht bij de sociaal raadslieden van de Stichting Dock in Haarlem. Klik hier voor meer informatie.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten