Zoekresultaten


AKC OnderzOeKsCAhier 1 Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Voorspellende factoren voor arbeidsparticipatie van Wajongers met Autisme Spectrum Stoornis 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Methode 5 Resultaten 8 Succesvol zijn, hoe definiëren we dit? 20 Werkgeversvragenlijst 21 Conclusie en discussie 23 Referenties 25 Bijlagen 1 Interviewformat veldraadpleging

AKC cahiers coaching jobcoach participatie privaat publiek re-integratie reintegratie spoor 2 secundaire factoren

AKC ONDERZOEKSCAHIER 15 Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Implementatie en evaluatie van de bruikbaarheid van het Handboek arbeidsanalyse en herontwerp van werkprocessen Rapportage over het evaluatieonderzoek 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Dankwoord 5 1 Inleiding 6 2 Opzet en uitvoering van het onderzoek 8 3 Resultaten 13 4 Conclusies en aanbevelingen 45 Literatuur 58

AKC cahiers

Uniformering Loonwaarde Vincent Braun – Programmamanager AKC Mark Schouten – Beleidsadviseur AD UWV Inhoud • Deelnemers • Loonwaarde door de tijd heen • Aanleiding tot verdere uniformering • Proces uniformering • Uitkomst uniformering • Uitleg uniforme methode • Implementatie Deelnemers Loonwaarde door de tijd heen • Grote verschillen • 2004: na invoering WWB • 2009: Aan de slag met

Presentaties loonwaarde loonwaarde meting

Er bestaan veel vooroordelen over welke beroepen mensen met autisme kunnen uitoefenen. Maar welk werk het beste bij je past, is niet alleen afhankelijk van je autisme. Want ieder mens is anders.  

AD Academie NVvA cursussen autisme nvva participeren

Steeds meer mensen met een chronische aandoening blijven werken. Volgens Jan Verhoeven heeft je eigen verwachting over je aandoening en werken een enorme invloed op de beperkingen die je later daadwerkelijk gaat ondervinden (35 minuten).

AD Academie NVvA cursussen chronische ziekte jan verhoeven nvva participeren

De keuzetool bevat informatie op basis van onderzoek over de kenmerken van acht verschillende vormen van arbeidsflexibiliteit.

AD Academie NVvA cursussen arbeidsflexibiliteit keuzetool nvva participeren

De Letselschade Raad biedt organisaties uit de letselschadepraktijk en gezondheidszorg een forum voor overleg.

AD Academie NVvA cursussen letselschade nvva

Karel Bootsman, arbeidsdeskundige en specialist in werkstress en -plezier geeft in dit webinar van 1 uur praktische tips: wat is werkstress en wat kan je eraan doen?

AD Academie NVvA cursussen duurzame inzetbaarheid karel bootsman nvva preventie stress weev

Prof. dr. Roland Blonk legt uit hoe evidence based handelen en methodisch werken de basis zijn voor valideren, operationaliseren en meetbaar maken. Hoe werkt dit in de praktijk en welke consequenties heeft dit voor ons werk als arbeidsdeskundige?

AD Academie NVvA cursussen NVvA

Rapporteren is een onlosmakelijk onderdeel van ons vak. Hoe schrijf je een goed leesbare rapportage met een onderbouwing in begrijpelijke taal?

AD Academie NVvA cursussen avg nvva rapporteren schrijven

Resultaten filteren


  • Portal
  • Interessegebied
  • Trefwoord
  • Documentsoort