Voor cliënten

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Veel mensen horen pas van het beroep arbeidsdeskundige wanneer ze met er mee te maken krijgen. Misschien is dat ook de reden dat u de site van de beroepsvereniging van arbeidsdeskundigen (NVvA) terecht bent gekomen. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever een arbeidsdeskundige inschakelt omdat u door ziekte of ongeval voor langere tijd bent uitgevallen. De arbeidsdeskundige kijkt dan samen met u, uw werkgever en een bedrijfsarts of en hoe u weer kunt re-integreren. Wellicht zijn aanpassingen in het werk nodig, of bent u beter op zijn plek in een andere functie binnen of buiten het bedrijf.

Arbeidsdeskundigen worden echter ook ingeschakeld om uitval te voorkomen. Bijvoorbeeld door in het bedrijf waar u werkt werkplekonderzoek te doen of adviezen geven op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid.

U kunt ook met arbeidsdeskundigen te maken krijgen wanneer u een uitkering krijgt. Bij UWV vindt u arbeidsdeskundigen bij SMZ (sociaal medische zaken), waar ze op basis van de bevindingen van de verzekeringsarts onder meer uw arbeidsvermogen en verdiencapaciteit bepalen, of bij het WERKbedrijf, waar zij u helpen bij het re-integreren naar werk.

Tenslotte werken er ook arbeidsdeskundigen bij inkomens- en letselschadeverzekeraars. Bent u door ziekte of ongeval niet langer duurzaam in staat om te functioneren zoals u gewend was? Dan wordt u vaak bijgestaan door een arbeidsdeskundige die helpt om uw leven praktisch en financieel weer zo goed als mogelijk op de rit krijgen.