Evenementen Archief

25
mei
2021
Online Algemene Leden Vergadering

Op 25 mei 2021 organiseert de NVvA de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2021. Op de agenda staan het jaarverslag, de financiën en de bestuurswisselingen. 

 Digitaal
nvva
11
mei
2021
GEANNULEERD Webinar Wet Arbeidsrecht: Ontslagrecht en Transitievergoedingen

Helaas hebben we het webinar Wet Arbeidsrecht: Ontslagrecht en Transitievergoedingen door Monique van de Graaf vanwege persoonlijke omstandigheden moeten uitstellen.

We maken, zodra het kan, de nieuwe datum bekend.

Na twee jaar ziekte vervalt in beginsel het opzegverbod tijdens ziekte. In welke situaties kan er overgegaan worden tot beëindiging van het dienstverband en hoe zit het dan met de financiële afwikkeling waar het gaat om de transitievergoeding?

 AD Academie
nvva
08
mei
2021
AD-taartenbakwedstrijd

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Een bijzondere mijlpaal waar we dit jaar met alle leden en partners bij willen stilstaan door 50 keer aandacht te schenken aan het jubileum. Onder het motto ‘Wie jarig is trakteert!’, zouden we natuurlijk het liefst samen taart eten tijdens een fysieke bijeenkomst. Maar dat lukt helaas niet dit voorjaar. Maar we hebben een even leuk als briljant alternatief: nummer 7/50 is een slagroomtaart pakket waarmee - ook de onervaren thuisbakker - een heerlijke taart kan maken!

 Eigen huis/keuken
nvva
22
apr
2021
Webinar Wet vereenvoudiging Wajong

De Wajong wetgeving is al decennia een onderdeel ons sociaal zekerheidstelsel. Meer dan 243.000 mensen in Nederland hebben inmiddels een Wajong voorziening. De vele wetswijzigingen hebben het er niet eenvoudiger op gemaakt. Of de Wet vereenvoudiging Wajong hiervoor gaat zorgen is de vraag. In dit Webinar zal arbeidsdeskundige/trainer Ton Laenen meer dan 20 jaar Wajong wetgeving de revue laten passeren. Hij behandelt de wetswijzigingen in chronologische volgorde en geeft uitleg over de wijzigingen in het kader van de Wet vereenvoudiging Wajong.

 in de AD Academie
nvva
15
apr
2021
Regio Noord-Oost: Duurzaam werken, een inspirerend en interactief college

Wil je weten hoe je bevlogen kunt werken en anderen hiertoe kunt inspireren? Dr. Klaske Veth, Lector Duurzaam HRM, neemt ons mee in de veranderingen rondom het thema arbeid. 

 Digitaal
nvva
24
mrt
2021
Webinar Platform Sociaal Domein: 'De meest passende plek om te Participeren'

De Participatiewet werd op 1 januari 2015 van kracht. Na zes jaar is het tijd om de balans op te maken. Welke successen, knelpunten en verbeterpunten komen we tegen om mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden en/of te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk? Wat is voor hen de meest passende plek om te participeren?

 Digitaal
nvva
11
mrt
2021
Regio West - Duurzaam verandermanagement

Gastsprekers zijn Erika Schenk en Dirk Bader. Twee door de wol geverfde consultants op het gebied van verandermanagement. Veel leidinggevenden snappen dat het anders zal moeten in organisaties. De Covid-pandemie laat niets heel van oude overtuigingen over bedrijfsvoering. Hoe kan daar nu al op worden ingespeeld door de arbeidsdeskundige?

 Digitaal
nvva
02
mrt
2021
Regio Zuid - Schulden en gezondheid

In dit Webinar geeft Nadja Jungmann, lector schulden en incasso en trainer gesprekstechnieken, toelichting op de omvang van armoede en schuldenproblematiek, en hoe geldzorgen doorwerken op gezondheid(sbeleving). Ook geeft ze concrete tips hoe je hier als arbeidsdeskundige aandacht aan kunt besteden.

 Digitaal
nvva
10
feb
2021
Platform AD11: Re-integratie. Wat werkt wel en wat niet?

Gastspreker is Jan Verhoeven van Condite. De aanleiding voor dit thema is de nieuwe STECR richtlijn Arbeidstherapeutisch werken. Die is sinds november 2020 actief. Wat maakt dat aanscherping nodig was? Maken we wel de juiste keuzes in een re-integratie traject? De diverse vormen van re-integreren. Wat werkt en hoe werkt het ook alweer. Klachtcontingent versus tijdcontingente opbouw. De do's en don'ts. 

 Digitaal
nvva
16
dec
2020
Webinar: Passende arbeid

Alvast een inkijkje in de onderwerpen die aan bod zullen komen: wet- en regelgeving, passende arbeid, gangbare arbeid, jurisprudentie, rechten en plichten, verantwoordelijkheden van de arbeidsdeskundige, kosten van aanpassingen en valkuilen. 

 AD Academie
nvva
10
dec
2020
Regio West - Een ronde tafel discussie over de rol die de arbeidsdeskundige inneemt bij de re-integratie van een arbeidsbeperkte medewerker

Aan de hand van een achttal stellingen spreken diverse deskundigen in circa 2 uur zich uit over hun rol.

 Digitaal
nvva
08
dec
2020
Regio Zuid - Gehoor op de Werkvloer

Deze training biedt de kennis en geeft routes aan voor de juiste facilitering van werkgevers en werknemers met vragen en problemen over gehoorverlies en werk. Deze middag krijgen de deelnemers inzichten en tools in handen voor begrip en gerichte facilitering van slechthorende medewerkers. Hiermee kunnen conflicten, extra uitval en extra kosten direct voorkomen worden. Wij zullen de extra technische mogelijkheden laten zien en laten ervaren.

 Digitaal
nvva

Voor aankomende evenementen, kunt u de Evenementen pagina raadplegen.