Professioneel Statuut

Vanuit het strategisch plan 2008-2010 is door de NVvA een professionaliseringproces gestart, die door ruime meerderheid van de leden wordt gedragen. Het bestuur is onder de inspirerende leiding van haar voorzitter gestart om het professionaliseringsproces beleidsmatig voor te bereiden. Vanuit dit beleidskader, zijn inmiddels concrete resultaten behaald en afgerond: 

 • Het BCD (beroepscompetentie dossier) is in 2008 vastgesteld.
 • In 2008 is een PCD (persoonlijk competentie dossier) ontwikkeld voor vormvrije ontwikkeling van competenties.
 • In 2009 is het GAC (groot arbeidsdeskundig competentie spel) ontwikkeld.
 • Eind 2009 is door de ALV besloten om het PCD toe te voegen aan het certificeringkader van Hobeon/SKO en is een toetsbaar PCD sjabloon (SMART) vastgesteld. Vanaf de ALV in 2014 is het niet verplicht het PCD aan het certificeringsdossier toe te voegen.
 • Op 11 mei 2010 heeft het bestuur van de NVvA een voortgangsbesluit genomen betreft de kernnotitie eenheid van beroep. Deze kernnotitie omschrijft in een korte notitie de basis onderdelen van de eenheid van beroep, gericht op het individuele lid.
 • De SRA (Stichting Register Arbeidsdeskundigen) heeft de gedragsregels omgezet naar een gedragscode (2010).
 • De NVvA is gestart met eigen NVvA richtlijnen en NVvA leidraden die online en interactief aangeboden (kunnen) worden.
 • De NVvA is mede oprichter van het AKC, het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, waar kennis en wetenschappelijke onderbouwing wordt gegeven aan het arbeidsdeskundig handelen.

Wat is in 2015 de plaats van het voorstel/concept tot een professioneel statuut van Arbeidsdeskundigen opgesteld in 1999?

De onderdelen van het professioneel statuut zijn in het professionaliseringproces van de afgelopen jaren ingebed in bovengenoemde onderdelen. Deskundigheid is opgenomen in het BCD. Het arbeidsdeskundig handelen in het BCD, de gedragscode en leidraad ontwikkeling. Elke individuele arbeidsdeskundige ziet en gedraagt zich als een professional en kan dat aantonen middels zijn certificeringsdossier op de site van de NvvA. De professional kan kiezen uit 2 Certificeringsinstituten.

Organisatie belang vs autonomie van handelen

De NVvA is een beroepsvereniging, voor haar individuele leden. De NVvA stimuleert daarbij organisaties (waar de arbeidskundige werknemer/opdrachtnemer is) om te onderschrijven:

 • de autonomie van de professional en daarom expliciet de SRA gedragscode
 • het meewerken en investeren in het belang van deskundigheid en de aantoonbaarheid daarvan door middel van certificering
 • het handelen volgens de AKC/NVvA richtlijnen en leidraden, dominant aan interne werkwijzers, richtlijnen, protocollen en werkinstructies


De NVvA is daarom van mening dat professionele (organisatie) statuten onderdeel zijn en blijven voor de borging van de autonomie van de arbeidsdeskundige. Vorm en inhoud daarvan is de verantwoordelijkheid van de organisatie, mits ze autonomie van het professioneel handelen niet verkleinen, maar borgen. De NVvA is uiteraard bereid om organisaties te adviseren over de inhoud van dergelijke statuten. De SRA is de organisatie die op individueel niveau het handelen van haar geregistreerde beoordeelt en toetst aan de gedragscode. Het onderschrijven van de gedragscode is per 1 juli 2015 onderdeel geworden van de certificering.

De NVvA stimuleert daarom organisaties om de SRA gedragscode te onderschrijven.

Klik hier voor een link naar een voorbeeld van een professioneel statuut 2.0.

Zoek een arbeidsdeskundige