Expert in belasting en belastbaarheid

Arbeidsdeskundigen zijn experts in de onafhankelijke weging van belasting en belastbaarheid van mensen in werk. Ze kunnen bij iedereen op elk gewenst moment de feitelijke werksituatie afwegen tegen individuele omstandigheden. In deze analyse wegen ze niet alleen iemands fysieke, mentale en psychosociale toestand mee, maar kijken ze ook naar directe omgevingsfactoren zoals werkorganisatie, familie, collega's en persoonlijke financiën.

Dankzij deze integrale aanpak kunnen arbeidsdeskundigen disbalans niet alleen vaststellen, maar ook helpen voorkomen en helpen herstellen. Met hun brede kijk kunnen ze als geen ander mensen die uit balans zijn geraakt ondersteunen bij het realiseren van reële, haalbare doelen. Ze zoeken samen met mensen naar praktische oplossingen om het werkvermogen zoveel mogelijk te behouden op een bestaande of nieuwe werkplek. Oplossingen op maat om (tijdelijk) verminderd werkvermogen toch optimaal te benutten. Individuele oplossingen die rekening houden met inkomensgevolgen, maar die ook aansluiten bij concrete mogelijkheden van werkgevers.

Mogelijkheden in plaats van beperkingen

Re-integratie bij meer complexe problematiek is een ingrijpend proces. Leren omgaan met tijdelijke beperkingen of met baanverlies kost tijd en energie. Bovendien raken mensen bij een samenloop van medische, financiële, juridische, technische en psychologische problemen soms het overzicht kwijt. Het eerste doel van de arbeidsdeskundige is dan ook altijd herstel van zelfstandigheid en autonomie. Bij arbeidsdeskundige dienstverlening staan de mogelijkheden en de eigen kracht van mensen centraal. Dan gaan mensen weer denken in mogelijkheden en oplossingen.

Twee oud-staatssecretarissen worden geïnterviewd over het vak arbeidsdeskundige

Zoek een arbeidsdeskundige