Arbeidsdeskundigen nieuws

Speaksee helpt doven en slechthorenden in hun communicatie.

AKC heeft Speaksee 2 jaar geleden ondersteuning geboden in het kader van de Challenge technologie en Inclusie. We zijn er trots op dat Speaksee na een pilotperiode nu een aantal werkende producten heeft gebaseerd op het omzetten van spraak naar tekst ...

AKC
7 september lunch webinar 'AD Assist'

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Dit vieren we door 50 keer aandacht te schenken aan het jubileum. Nummer 26 van 50: lunch webinar 'AD Assist'! AD Assist is een nieuwe tool voor en door arbeidsdeskundigen. AD Assis ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Vacature voorzitter Programma Advies Commissie

De Programma Advies Commissie (PAC) van AKC is samengesteld uit wetenschappers, beleidsvertegenwoordigers, opleiders, arbeidsdeskundigen, ministerie van SZW en UWV. De PAC adviseert het bestuur van AKC over de kennisagenda, onderzoeksaanpak en belang ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Jaarlijks naar schatting 4.000 sterfgevallen door werk

In 2019 zijn naar schatting 4.000 mensen in Nederland door factoren op het werk overleden: 800 mensen in de werkzame beroepsbevolking en 3.200 gepensioneerden. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM, die de schatting maakt op basis van de CBS-Doodsoorza ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Praatplaat over PSA

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VWS de vijf directe gezondheidsdeterminanten in kaart gebracht die ongeveer 40 procent van de ziektelast in Nederland veroorzaken. Eén van de praatplaten gaat dieper in op alle factoren die invloed he ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Actueel kennisdocument ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’

Werkgevers die niet voldoende werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hebben, hoeven voorlopig niet bang te zijn voor een boete. De zogeheten quotumheffing die aan de banenafspraak vastzit is opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2024. Eerder was de ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Toolkit Participatiewet

Om professionals, waaronder arbeidsdeskundigen, te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet, is er de Toolkit Participatiewet. De gereedschapskist is ontwikkeld door de Programmaraad  Regionale Arbeidsmarkt en bevat alle (wettelijke) reg ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuw: AKC Cahier 26 - Tool arbeidsdeskundige beoordeling psychosociale arbeidsbelasting staat online!

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een van de belangrijkste verzuimoorzaken in Nederland. Een belangrijk thema dus voor arbeidsdeskundigen. Om PSA in kaart te brengen en zo goed mogelijk te objectiveren, hebben wetenschappers van het UMCG in opd ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Generieke werkgeversvoorziening maakt extra investeringen in inclusieve werkvloer mogelijk

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor een investering in een inclusieve werkvloer. De regeling prikkelt werkgevers om te investeren in nieuwe technologie die mensen ondersteunt bij het uitvoeren van taken. 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsmogelijkheden bij psychologische kwetsbaarheid

Maak wezenlijk contact en zet het perspectief van de cliënt centraal. Dat is dé rode draad bij het bevorderen van een integrale aanpak waarbij mensen met een psychische kwetsbaarheid begeleid worden naar werk, zegt projectleider Ard van Oosten. Dit v ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen