Word lid van de werkgroep Impactmeting Methodiek Stichting Gezel! | Arbeidsdeskundigen
10
feb
2020

Word lid van de werkgroep Impactmeting Methodiek Stichting Gezel!

Stichting Gezel voert het project ‘Zorgassistenten op een basisschool’ uit.
Binnen dit project krijgen jongeren met een arbeidsbeperking vanuit het speciaal- en praktijkonderwijs (VSO/PRO) een leerwerkbaan in het primair onderwijs. Deze baan leidt in twee jaar toe naar een mbo-2 diploma. Het grootste deel van de jongeren die instromen bij Stichting Gezel werd door hun omgeving niet in staat geacht een mbo-2 diploma te halen (bron: werkconferentie Stichting Gezel ‘Tegen de verwachting in’, februari 2019). De meesten lukt dit wel via het project ‘Zorgassistenten op een basisschool’.
Belangrijke onderdelen van de aanpak in het project zijn verwachtingenmanagement en goed inrichten van het proces.

Stichting Gezel is bijzonder succesvol en de aanpak lijkt ook kansrijk voor andere sectoren. De methodiek is echter nog niet overdraagbaar gemaakt. Dit terwijl een goede methodiekbeschrijving bijdraagt aan het professioneel handelen van potentiële gebruikers, zoals o.a. arbeidsdeskundigen.

Het AKC heeft Stichting Gezel gevraagd om een goede beschrijving van de aanpak te maken, dit te versterken met bewijs uit de praktijk en onderbouwing met wetenschappelijk onderzochte verbanden tussen interventie en resultaat. Daarbij een goede instructie voor de professional op te stellen, zodat de methodiek in de uitvoeringspraktijk toegepast kan worden.
Hierbij is het essentieel om steun van relevante stakeholders voor de aanpak te genereren.

Deze methodiekbeschrijving dient gericht te zijn op arbeidsdeskundigen en de rol van deze professionals. Dit gaat om de rol als begeleider om via een projectmatige aanpak jongeren een leerwerkbaan aan te bieden als zorg-assistent in het primair onderwijs.

Om dit project tot resultaat te brengen willen we een werkgroep samenstellen die bestaat uit arbeidsdeskundigen en uitvoerders van Stichting Gezel.

Met een regelmaat van 1 x per 6 tot 8 weken worden er in totaal 5 werksessies ingepland van 3 uur. Elke werksessie vraagt gemiddeld 1 uur voorbereiding. Daarnaast is er een schriftelijke feedbackronde van 2 uur voorzien. Bij elke werksessie worden ook stakeholders uitgenodigd.

Heb je ervaring met het begeleiden van VSO/PRO schoolverlaters naar werk en ben je gemotiveerd om in de werkgroep samen te werken aan een goede methodiekbeschrijving om de methodiek breed toepasbaar te maken? Dan vragen we je te reageren.

We zoeken hiervoor 6 enthousiaste arbeidsdeskundigen.

Je ontvangt voor deelname aan dit project in totaal 11 PE punten.

Graag reacties aan akc@arbeidsdeskundigen.nl

AKC
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Update ‘Hulpmiddel beschrijven arbeidsbelasting voor arbeidsdeskundigen’ online

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het ‘Hulpmiddel beschrijven arbeids ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Oproep: neem deel aan het onderzoek naar ondersteuning met technologische hulpmiddelen

Bij arbeidsdeskundigen is behoefte aan kennis over technologische hulpmidde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
‘Onderzoekend vermogen is bestaansrecht én toekomst van het AKC’

Ze stonden aan de wieg van het AKC: Tjeerd Hulsman en Monique Klompé. Hoe b ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws