03
feb
2020

Veel input uit bijeenkomsten over vroegtijdige en preventieve inzet van arbeidsdeskundigen!

Op 23 en 30 januari jl. zijn 27 arbeidsdeskundigen met elkaar in gesprek gegaan over het vraagstuk ‘Kunnen arbeidsdeskundigen door eerder of preventief in verzuim betrokken te worden verzuim beperken of voorkomen?’

Dit onder begeleiding van de twee onderzoekers van het Impact Centre Erasmus: Carly Relou en Manon van Asselt.

Aan de hand van vragen naar wat activiteiten zijn, die je als arbeidsdeskundige verricht bij vroegtijdige en preventieve inzet, wat korte en lange termijn effecten zijn van deze vroege inzet en hoe de activiteiten bijdragen aan de effecten is veel input opgehaald om een Theory of Change op te stellen. Een Theory of Change is een instrument, dat de oorzakelijke relatie tussen activiteiten en impact weergeeft.

De vervolgstap is om te toetsen met een aantal arbeidsdeskundigen of de verwerking van alle input tot een goed en herkenbaar beeld leidt. De Theory of Change wordt verder gevalideerd met literatuuronderzoek en consultatie van stakeholders en experts.

De aanleiding voor het AKC om aan het Impact Centre Erasmus te vragen dit onderzoek te doen houdt verband met de op komst zijnde ontwikkelingen in de Wet Verbetering Poortwachter.
Minister Koolmees heeft eind 2018 een voorstel voor wetswijziging ingediend met de volgende inhoud:
De RIV-toets zal vanaf 2021 gebaseerd zijn op een arbeidskundige beoordeling van het re-integratieverslag. De sociaal-medisch beoordeling van het recht op een WIA-uitkering blijft (onveranderd) uitgevoerd worden door de verzekeringsarts van UWV. Mogelijke verschillen tussen het oordeel van de verzekeringsarts bij de WIA-claimbeoordeling en het actueel oordeel van de bedrijfsarts in het re-integratieverslag worden zorgvuldig gemonitord.

Met het onderzoek naar vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen wil het AKC de hypothese toetsen dat arbeidsdeskundigen door vroegere inzet een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verkorten van verzuim. Deze positieve bijdrage kan geboden worden o.a. door het oordeel van artsen aan te vullen door niet alleen naar medische maar ook naar belemmerende factoren zoals veranderingen in de functie of de privésfeer te kijken. Bovendien is de afstand tot werk aan het begin van verzuim minder groot.

Tijdens de bijeenkomsten kwam duidelijk naar voren dat arbeidsdeskundigen van mening zijn een goede rol te kunnen vervullen en dat zij te vaak ervaren dat in het eerste jaar van verzuim kansen gemist zijn om de vertaalslag te maken naar mogelijkheden in werk.

Er is met veel inbreng en enthousiasme met elkaar gesproken over de vragen en er zijn verschillende cases uit de praktijk uitgewisseld. Mooie bijeenkomsten met constructieve bijdragen. Dank aan de arbeidsdeskundigen voor hun positieve deelname!

AKC
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Wolter is arbeidsongeschikt én werkt: ‘Ik moet onder de mensen zijn’

Geroutineerd sjeest Wolter van Coeverden in zijn rolstoel door de werkplaat ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
3e open subsidieoproep AKC

Het onderzoeksprogramma van het AKC krijgt onder meer inhoud door subsidie ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
NVvA ondertekent hernieuwd professioneel statuut voor arbeidsdeskundigen bij UWV

Op 7 februari 2024 hebben de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws