20
nov
2020

Tool voor financiële risico’s in kader van ziekte en arbeidsongeschiktheid

Het Verbond heeft onlangs een tool online gebracht die professionals ondersteunt om het gesprek met een zieke werknemer te voeren over de financiële risico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een professional, bijvoorbeeld een casemanager of een arbeidsdeskundige, kan aan de hand van deze tool in een gesprek met de zieke werknemer eenvoudig inzichtelijk maken wat het effect van ziekte en arbeidsongeschiktheid is op het inkomen van de werknemer.

Wanneer een werknemer ziek wordt zijn werkgevers voor een periode van maximaal twee jaar verplicht het salaris voor het grootste deel door te betalen. Veel kleine werkgevers hebben onvoldoende ervaring met langdurig ziekteverzuim om te weten wat er in deze situatie van hen verwacht wordt. Het overgrote deel van de kleine werkgevers (zo’n 80%) is verzekerd tegen dit financieel risico. Deze regelgeving is aantoonbaar succesvol. Het verzuim in Nederland is de grofweg gehalveerd ten opzichte van de jaren negentig. Desondanks bleven sommige kleine werkgevers soms nog onzeker wat er precies van hen verwacht mag worden bij de uitvoering van hun verantwoordelijkheden voor ziek personeel.

Eind 2018 sloten het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, MKB-Nederland en het Verbond gezamenlijk een convenant af waarmee verzekeraars zich verbonden aan de ontwikkeling van de verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering, bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf, kenmerkt zich door een hoog niveau aan dienstverlening en begeleiding voor werkgevers in geval ze te maken krijgen met (langdurig) zieke werknemers. Werkgevers hebben hiermee een verzekeringsproduct waarmee ze zo goed mogelijk toegerust zijn op en begeleid worden bij de uitvoering van hun verantwoordelijkheden, mocht onverhoopt een van hun werknemers langdurig ziek worden.

Een voornaam onderdeel van de dienstverlening van dit verzekeringsproduct richt zich op een casemanager die, als onderdeel van de verzuim-ontzorgverzekering, vanuit een regierol toe ziet dat de noodzakelijke stappen in het belang van een effectieve re-integratie gezet worden. Een aspect daarvan betreft bewustwording bij werknemers over de financiële gevolgen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarvoor heeft het Verbond nu in samenwerking met haar leden een tool ontwikkeld die vrij toegankelijk is voor professionals.

De tool fungeert als leidraad voor het gesprek tussen professional en werknemer en biedt inzicht in de concrete doorwerking van wetgeving naar het niveau van een werknemer. De tool geeft een algemeen inzicht en vereist geen gedetailleerde persoonlijke gegevens. Er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
AD Podcast 5: Lex Burdorf (Erasmus MC)

De NVvA besteedt dit jaar extra aandacht aan de toekomst van arbeid en ons ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA Pubquiz

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Een bijzo ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AD Podcast 4: Marjolein ten Hoonte (Randstad)

De NVvA besteedt dit jaar extra aandacht aan de toekomst van arbeid en ons ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws