19
nov
2020

Position paper van de NVvA inzake de wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet

Vanaf 1 september 2021 wordt het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van een (uitgevallen) werknemer leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts is niet langer betrokken bij deze toets. Deze verandering is mede bedoeld om werkgevers te ontlasten. Zij krijgen niet langer te maken met loonsancties vanwege verschil van inzicht tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts. De arbeidsdeskundige behoudt een sleutelrol bij de RIV-toets en beoordeelt of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben gedaan tijdens de twee jaar van loondoorbetaling bij ziekte. De arbeidsdeskundige moet zich hierbij baseren op de (mate van) belastbaarheid die de bedrijfsarts heeft vastgesteld.

In reactie op de bespreking van deze voorgenomen wetswijziging in de tweede kamer commissie hebben wij de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een position paper gestuurd met een aantal overwegingen. Dit paper treft u hier op de website aan.

Klik hier om de paper te downloaden.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Blik op Werk zoekt een strategisch accountmanager voor haar taak in het kader van de Uniforme Loonwaardebepaling

Ben jij een verbinder en heb jij ervaring met het opbouwen van een sterk ne ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Overstap van oude Wajong naar Wajong 2010

Onlangs nam NVvA voorzitter, Bert van Swam, deel aan de stakeholdersbijeenk ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Deskundigenoordeel (On)geschikt eigen werk

Het onderzoek van Fred Scholte is een onderzoek vanuit sociologisch perspec ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws