30
mrt
2020

Persbericht SRA en NVvA: arbeidsdeskundigonderzoek tijdens Corona maatregelen

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Deze maatregelen zijn op 30 maart 2020 verlengd tot en met 28 april 2020.

Dit betekent dat ook de mededeling, welke door de SRA en NVvA gedaan is op 17 maart jl. van kracht is tot en met 28 april a.s

Deze mededeling houdt in dat de arbeidsdeskundige onderzoeken gedurende de door het kabinet aangekondigde periode mogen plaatsvinden via video- of beeldbellen, dan wel indien dat niet mogelijk is, telefonisch. De arbeidsdeskundige maakt daar melding van in zijn rapport.

Naast de vragen rond het Arbeidsdeskundig onderzoek zijn er vragen binnengekomen over de betrouwbaarheid van de aangeboden diensten voor wat betreft video- of beeldbellen. Hiervoor verwijzen wij u naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens: “Veilig Thuiswerken tijdens Corona". Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt verwezen naar KNMG.nl. Hierop staan een aantal betrouwbare dienstverleners vermeld.

17 maart 2020,
SRA en NVvA

Klik hier voor een overzicht van alle coronaberichtgeving.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Groei robotisering vraagt om gezamenlijke agenda van werkgevers, werknemers en overheid

Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC
Nieuwe richtlijn nachtwerk

Volgens het CBS zijn er in Nederland naar schatting 1.200.000 mensen die re ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Oproep deelname evaluatieonderzoek handreiking van 'De mentaal gezonde zaak'

Aan de slag met 'De mentaal gezonde zaak'.Het onderzoek 'De mentaal gezonde ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws