07
mrt
2017

Nieuw AKC Cahier 20: Eigen regie voor opleiding en werk

Zelfmanagement-instrument voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis: ontwikkeling, blauwdruk en implementatieplan
Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum heeft in 2011 (AKC Cahier 1) en 2014 (AKC Cahier 12) studies laten uitvoeren naar de bevorderende en belemmerende factoren die de kansen op (duurzame) arbeidsparticipatie van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) beïnvloeden. Een vervolgstap is die kennis toegankelijk maken voor de mensen met autisme, hun directe omgeving en de betrokken professionals.

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum heeft met dit aanvullende onderzoeksproject zorg willen dragen voor de ontsluiting van de kennis. Het doel van dit onderzoek is een bruikbaar instrument te ontwikkelen dat alle genoemde actoren helpt in het proces van naar school gaan/studeren, en het zoeken, vinden en behouden van een plek op de arbeidsmarkt. De regie ligt bij de mensen met autisme zelf. De informatie moet helpen in het keuzeproces. Waar ben ik goed in, waar ben ik minder goed in, wat past bij mij en vooral ook wat vind ik leuk? Het streven is een instrument te ontwikkelen dat de gebruiker houvast geeft in het proces van maatschappelijke participatie.

In de ontwikkeling van een voor de praktijk bruikbaar instrument is het van belang alle belanghebbenden te consulteren en mee te nemen in het ontwikkelingsproces. Het samenstellen van een expertgroep bestaande uit alle belanghebbenden heeft eraan bijgedragen dat er een goed afgewogen ontwerp voor het instrument ligt. Aan de hand van de uitkomsten van gesprekken en expertgroepbijeenkomsten is een blauwdruk opgesteld voor de ontwikkeling van het instrument en een overzicht gemaakt van belanghebbenden en hun rol op het gebied van implementatie.

Het resultaat is een mooie blauwdruk voor een instrument voor mensen met ASS dat hen ondersteunt in de eigen regie en zelfredzaamheid bij het vinden en behouden van werk. Het instrument biedt ondersteuning bij het vergroten van zelfkennis en eigen regie als het gaat om het keuzeproces in opleiding en werk. Ook biedt het ondersteuning bij het vinden en behouden van werk in verschillende levensfasen. Het instrument brengt de kwaliteiten en vaardigheden, maar ook de wensen, behoeften en voorwaarden in werk in kaart. De persoon met autisme kan de informatie hiervoor zelf aanleveren, maar de directe omgeving (ouders, partner) en zorgprofessionals, arboprofessionals en re-integratieprofessionals kunnen dit ook doen.

De kennis is toepasbaar gemaakt met het ontwerpen van het instrument. De bouw van het instrument als online webtool in beheer bij de doelgroep zelf is de volgende stap. Meerdere partijen hebben het resultaat van dit project omarmd en hebben samen financieringsaanvragen ingediend voor die bouwfase. AKC financierde het schrijven van deze aanvragen. Die samenwerkingspartijen zijn het AKC, de Nederlandse Vereniging voor Autisme, de werkgroep arbeidstoeleiding van de Academische Werkplaats Autisme ‘Samen Doen!’ en de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG; Toegepast GezondheidsOnderzoek in samenwerking met Sociale Geneeskunde). Zij dienden aanvragen in bij meerdere fondsen. Bij de publicatie van dit AKC-cahier is 50 procent van de financiering toegezegd door Instituut Gak. Er lopen nog gesprekken met diverse andere partijen over de financiering van de overige 50 procent.

Klik hier voor het AKC Cahier 20.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Wolter is arbeidsongeschikt én werkt: ‘Ik moet onder de mensen zijn’

Geroutineerd sjeest Wolter van Coeverden in zijn rolstoel door de werkplaat ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
3e open subsidieoproep AKC

Het onderzoeksprogramma van het AKC krijgt onder meer inhoud door subsidie ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
NVvA ondertekent hernieuwd professioneel statuut voor arbeidsdeskundigen bij UWV

Op 7 februari 2024 hebben de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws