21
feb
2018

Arbeidsbeperkten gelukkiger met een baan

Werken heeft een positieve invloed op het leven van mensen met een beperking of aandoening. Zij ervaren hun leven zinvoller en zijn doorgaans gelukkiger als zij werk hebben.

Onderzoek door Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland wijst uit dat velen van de grote groep arbeidsbeperkten die ongewild geen baan hebben, zich vaak nutteloos voelen. Bovendien heeft het ontbreken van werk een negatieve invloed op hun gezondheid en sociale contacten.

De onderzoekspopulatie bestond uit 2811 mensen met een beperking of aandoening. Meer dan de helft van hen heeft geen betaald werk. Van de deelnemers heeft 45% een chronische ziekte, 25% een psychische aandoening en 19% een lichamelijke beperking. Zij noemen als obstakels bij de zoektocht naar werk onder meer het ontbreken van passend werk, stigmatisering en twijfels over eigen kunnen en mogelijkheden genoemd.

Toch komen ook zij die wel werk hebben veel knelpunten tegen. Bijna twee derde geeft aan te maken te hebben met werkstress, werk onder of boven hun niveau en onvoldoende begeleiding en begrip op de werkvloer. 20% zegt het moeilijk te vinden om naar de werkgever en collega’s toe open te zijn over de knelpunten in het werk. Angst of schaamte spelen hierbij vaak een rol.

De onderzoekers doen in het rapport de volgende aanbevelingen om meer mensen met een arbeidsbeperking werk te laten vinden en te behouden:

  • Er moet voldoende passend werk zijn;
  • Er moet voldoende passende ondersteuning zijn;
  • Werk moet een veilige plek zijn, waar werknemers open kunnen zijn
NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Pak nú door op de arbeidsmarkt en kies voor echt inclusief beleid

Een nieuw kabinet, met de belofte van nieuw elan. Het is een uitgelezen kan ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
De driehoek - een film over de NVvA - het AKC en de SRA

Nummer 48 van 50 in het jubileumjaar is een film over de toekomst van het v ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuw: AKC Cahier 28 – Onderzoek naar beeldbellen binnen arbeidsdeskundig onderzoek

Wetenschappers van Panteia, ZINZIZ en Muzus hebben in opdracht van het AKC ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws