Arbeidsbeperkten gelukkiger met een baan | Arbeidsdeskundigen
21
feb
2018

Arbeidsbeperkten gelukkiger met een baan

Werken heeft een positieve invloed op het leven van mensen met een beperking of aandoening. Zij ervaren hun leven zinvoller en zijn doorgaans gelukkiger als zij werk hebben.

Onderzoek door Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland wijst uit dat velen van de grote groep arbeidsbeperkten die ongewild geen baan hebben, zich vaak nutteloos voelen. Bovendien heeft het ontbreken van werk een negatieve invloed op hun gezondheid en sociale contacten.

De onderzoekspopulatie bestond uit 2811 mensen met een beperking of aandoening. Meer dan de helft van hen heeft geen betaald werk. Van de deelnemers heeft 45% een chronische ziekte, 25% een psychische aandoening en 19% een lichamelijke beperking. Zij noemen als obstakels bij de zoektocht naar werk onder meer het ontbreken van passend werk, stigmatisering en twijfels over eigen kunnen en mogelijkheden genoemd.

Toch komen ook zij die wel werk hebben veel knelpunten tegen. Bijna twee derde geeft aan te maken te hebben met werkstress, werk onder of boven hun niveau en onvoldoende begeleiding en begrip op de werkvloer. 20% zegt het moeilijk te vinden om naar de werkgever en collega’s toe open te zijn over de knelpunten in het werk. Angst of schaamte spelen hierbij vaak een rol.

De onderzoekers doen in het rapport de volgende aanbevelingen om meer mensen met een arbeidsbeperking werk te laten vinden en te behouden:

  • Er moet voldoende passend werk zijn;
  • Er moet voldoende passende ondersteuning zijn;
  • Werk moet een veilige plek zijn, waar werknemers open kunnen zijn
NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Update ‘Hulpmiddel beschrijven arbeidsbelasting voor arbeidsdeskundigen’ online

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het ‘Hulpmiddel beschrijven arbeids ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Oproep: neem deel aan het onderzoek naar ondersteuning met technologische hulpmiddelen

Bij arbeidsdeskundigen is behoefte aan kennis over technologische hulpmidde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
‘Onderzoekend vermogen is bestaansrecht én toekomst van het AKC’

Ze stonden aan de wieg van het AKC: Tjeerd Hulsman en Monique Klompé. Hoe b ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws