4 februari 2019

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) vraagt Universiteit Tilburg en AKC om hulp bij studie naar intensivering van arbeidstaken tussen 2000-2019

Gezocht arbeidsdeskundigen met praktijk kennis en ervaring over arbeid. Neem deel in focusgroep ‘Intensivering van beroepen’, een samenwerking van AKC, WRR en Tilburg University. Eén sessie van 3-4 uur in de periode half maart tot eind april 2019.

Hoe verandert arbeid nu echt?!
Van veel beroepen wordt gezegd dat deze de afgelopen jaren steeds intensiever zijn geworden. Er moet meer gedaan worden in de betaalde tijd, er moet sneller gewerkt worden, met kortere deadlines, waarbij er steeds meer druk op de werkende gelegd wordt. Dit vindt plaats in een veranderende context van werk.

De WRR wil intensivering dieper onderzoeken voor enkele beroepen, om meer duiding te kunnen geven aan de algemene tendens dat werken steeds intensiever wordt in de Nederlandse samenleving. De WRR heeft Tilburg University gevraagd i.s.m AKC een working paper voor het WRR rapport de Toekomst van Werk te schrijven.

U bent als arbeidsdeskundige expert op het duiden van ontwikkelingen in arbeid en wij vragen u in samenwerking met het AKC om uw visie te geven in focusgroepen op veranderingen in vier verschillende beroepen.

De onderzoekers zijn geïnteresseerd in beroepen met een spreiding van hoog/ laag opgeleiden vertegenwoordiging man / vrouw in de beroepen. Er wordt gedacht aan de volgende beroepen (geen uitputtende lijst):

  • thuiszorgmedewerker
  • leerkracht in het basisonderwijs
  • ICT medewerker / projectleider
  • beveiliger, vrachtwagenchauffeur, orderpicker

Als u vanuit uw werkveld veel kennis heeft over één van deze beroepen, of een soortgelijk beroep waarvan u verwacht dat intensivering van het werk relevant is en u beschikt over ongeveer 20 jaar werkervaring als arbeidsdeskundige om een goed overzicht te hebben over veranderingen in dit beroep dit millennium. Deel uw vak kennis en doe mee.

Aanmelden kan via het AKC-secretariaat.
Vermeld bij de aanmelding:
Naam
E-mailadres,
Beroepsgroep(en) waar u veel kennis over hebt,
Aantal jaren werkervaring
Woon- of werkplaats.

De focusgroepen, bestaande uit 6-8 arbeidsdeskundigen worden gehouden in de periode half maart tot eind april, tussen 16u – 19u op een centrale locatie. Wij zorgen voor een broodje. Als het working paper gereed is, zullen de onderzoekers een kennissessie organiseren over dit thema, waarvoor u als deelnemer wordt uitgenodigd.

Wat gebeurt er nadat ik me heb aangemeld?
Eind februari weten wij hoeveel mensen zich hebben aangemeld voor de verschillende beroepen en vormen wij per beroepsgroep in totaal vier focusgroepen. U wordt uitgenodigd voor één van deze bijeenkomsten. De locaties zoeken wij zo dat deze afgestemd zijn op waar de deelnemers vandaan komen.

Voor meer informatie:
Tjeerd Hulsman (AKC) 06-53317675
Charissa Freese (Tilburg University)

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten