5 april 2019

Werkwijzer Gegevensverwerking zieke werknemer

Voor veel werknemers, werkgevers en betrokken partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken, is nog te vaak onduidelijk hoe zij gezamenlijk actief aan verzuimbegeleiding en re-integratie kunnen werken conform de aangescherpte privacyregels. Ook voor bedrijfsartsen zijn er uitdagingen om de gewenste of noodzakelijke ondersteuning te geven, terwijl hun agenda al onder druk staat.

In het voorjaar 2018 is de Werkgroep Gegevensverwerking rondom de (zieke) werknemer samengesteld om te onderzoeken hoe de verschillende partijen in de praktijk met de regels van de AVG en de Autoriteit Persoonsgegevens moeten omgaan. De Werkgroep bestaat uit een afvaardiging van professionals uit het gehele werkveld van arbeid en gezondheid. Deze professionals zijn werkzaam bij of als: arbodienstverlener, zelfstandig bedrijfsarts, re-integratiebedrijf, ICT-leverancier van HR-, Arbo- en verzuimsystemen, arbeidsjurist, opleider casemanagers procesbewaking en taakdelegatie, arbeidsdeskundige, register casemanager, functionaris gegevensverwerking, HRadviseur en inkomensverzekeraar. Daarnaast is het merendeel van deze professionals werkgever dan wel werknemer.

In dit rapport geven wij onze bevindingen weer. De werkgroep heeft de AP verzocht om op bepaalde standpunten een visie te geven. Hierop is echter, ook na herhaaldelijke reminders, geen antwoord gekomen.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten