13 februari 2020

Werkgever moet geen hulpverlener zijn maar goede verwijzer

Schuldenproblematiek onder werknemers voorkomen of oplossen? Veel werkgevers willen helpen, maar weten niet hoe.

Wat kunnen werkgevers doen om schuldenproblematiek bij werknemers te voorkomen of op te lossen? Om deze vraag te beantwoorden heeft Panteia met subsidie van Instituut Gak onderzoek gedaan naar werknemers met schulden. Ongeveer een derde van alle werkgevers zegt werknemers in dienst te hebben die zich grote zorgen maken over hun financiële situatie.

Dit is waarschijnlijk een onderschatting van het aantal werknemers met financiële problemen, omdat veel werknemers zich schamen en hun geldzorgen niet met hun werkgever delen. Werknemers met schulden zijn vaker ziek en werken veelal minder geconcentreerd. Dit brengt kosten voor de werkgever met zich mee. Het loont daarom om werknemers met geldzorgen te ondersteunen.

Klik hier voor het volledige bericht

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten