13 augustus 2018

UWV publiceert nieuwe rapportages banenafspraak en beschut werk

UWV heeft nieuwe kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk uitgebracht. Deze rapportages geven per regio inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk.

Rapportage banenafspraak
Tussen eind 2012 en begin 2018 hebben werkgevers in totaal 38.744 extra banen gerealiseerd vanwege de banenafspraak. Het gaat om 28.341 extra banen via een regulier dienstverband en 10.403 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Aan het eind van 2018 zouden er in totaal 43.500 extra banen gerealiseerd moeten zijn.

Rapportage beschut werk
Uit de rapportage beschut werk blijkt dat 1.465 mensen op 31 maart 2018 een baan in een beschutte werkomgeving hadden. De rapportage geeft ook inzicht in het percentage mensen dat na een positief advies beschut werk terecht kan op een beschutte werkplek: van alle mensen die tot en met 31 december 2017 een positief advies beschut werk ontvingen, had 63% 3 maanden later een baan.

De volgende rapportages zijn verschenen:

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten