23 januari 2019

Toetsing van het re-integratieverslag (RIV) : resultaten naar bedrijfsomvang en bedrijfstak: rapport

UWV toest bij de aanvraag van een WIA uitkering door een werknemer of deze aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Als dit niet zo is, kan UWV een loonsanctie opleggen.

Uit het rapport blijkt:

• Bij 11% van de beoordeelde re-integratieverslagen legt UWV een loonsanctie op.

• Grote werkgevers krijgen deze vaker dan kleine(re) werkgevers. • De belangrijkste reden voor de loonsanctie is het niet, te laat of verkeerd oppakken van de re-integratie.

• In het onderwijs en bij de overheid is het re-integratie- verslag relatief vaak niet akkoord.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten