3 april 2019

SBCM en Cedris lanceren online kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid gelanceerd

Op 29 maart opende Tamara van Ark, staatssecretaris SZW, het online kenniscentrum www.inclusiefwerk.nl.

‘Met dit Kenniscentrum komt een inclusieve arbeidsmarkt een stapje dichterbij. Actuele kennis en de juiste tools helpen immers meer werkzoekenden met een beperking aan een betaalde baan. Dat is onze gezamenlijke ambitie', aldus Tamara van Ark.Initiatiefnemers SBCM en Cedris bundelen op het Kenniscentrum alle expertise over inclusieve en sociale werkgelegenheid.

Voor beleid, uitvoering en werkzoekende
Huib van Olden, voorzitter SBCM: ‘De kracht van het Kenniscentrum ligt in het zich direct richten op beleid, uitvoering en de werkzoekende zelf. Beleidsmakers vinden bijvoorbeeld informatie over de inzet van techniek om mensen meer mogelijkheden te bieden op passend werk. De jobcoach kan zich aanmelden voor een landelijke kenniskring met vakgenoten. De werkzoekende leert werknemersvaardigheden. Het Kenniscentrum ondersteunt alle schakels en verbindt daarbij kennis met praktijk.’

Juiste kennis, ervaring en kunde
Job Cohen, voorzitter Cedris: ‘Begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde baan vraagt om de juiste kennis, ervaring en kunde. Die moeten overal in het land beschikbaar zijn. Het bundelen, verder ontwikkelen en centraal beschikbaar stellen van dat alles is meer dan ooit nodig om een werkelijke inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Daar dragen we op deze manier aan bij.’

Alle spelers
Waar voorheen initiatieven zich richtten op de verschillende spelers, bedient het Kenniscentrum ze allemaal: beleidsmaker/beslisser, professional/expert en werkzoekende/werknemer. In haar verkenning ´Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen onder de Participatiewet´ spreekt de SER van de noodzaak van een landelijk dekkende sociale infrastructuur om met de juiste instrumenten de doelen van Participatiewet en de banenafspraak te halen. Het Kenniscentrum faciliteert deze infrastructuur.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten