15 april 2019

Reactie NVvA op publicatie ‘UWV scoort onvoldoende voor beoordelen van mensen met een ziekte of arbeidsbeperking’, in Trouw, 15 april 2019

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen heeft kennisgenomen van het artikel in Trouw, waarin interne onderzoeksrapporten van UWV worden genoemd over o.a. de werkzaamheden van arbeidsdeskundigen bij UWV. Als NVvA staan wij altijd open voor input vanuit cliënten, opdrachtgevers en arbeidsdeskundigen. Wij maken dankbaar gebruik van deze input om verbeterpunten te signaleren en deze vervolgens adequaat aan te pakken voor de verdere ontwikkeling van ons vak.

De NVvA werd recentelijk op de hoogte gesteld van het bestaan van de interne onderzoeksrapporten en heeft deze vervolgens bij UWV opgevraagd. In de rapporten staan concrete en belangrijke aandachtspunten die de NVvA de afgelopen weken bestudeerd heeft. De interne onderzoeken van UWV zoomen, zoals UWV in het artikel aangeeft, in op fouten en twijfels. De percentages wijken daarom af van andere rapporten, zoals de interne klantmonitor (2019) van UWV en het inspectierapport van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2018). In de klantmonitor scoren arbeidsdeskundigen een 8. De Inspectie SZW bepleit in het rapport meer inzet van arbeidsdeskundige expertise voor duurzame plaatsing van arbeidsgehandicapte jongeren bij zowel UWV als gemeenten.

Ondanks deze nuancering realiseren wij ons terdege dat wij ons moeten blijven inspannen om ons vakgebied positief te ontwikkelen. UWV heeft aangegeven intern maatregelen te nemen ter verbetering van de kwaliteit binnen UWV. Als NVvA zetten wij ons in voor vakgebied-brede verbetering van arbeidsdeskundig handelen. Voor alle opdrachtgevers, waaronder UWV, stellen wij ons daarom als constructieve kennispartner graag beschikbaar om vanuit onze positie met hen mee te denken. Zo hebben wij het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) gevraagd leidraden te ontwikkelen voor de - voor ons relevante - verbeterpunten die in de interne UWV-onderzoeken naar voren komen. Deze leidraden neemt de NVvA vervolgens op in de beroepsnorm, opleiding en bijscholing van arbeidsdeskundigen. Daarnaast werken wij aan een online Academie voor arbeidsdeskundigen, als extra kwaliteitsborging naast de basisopleiding, bijscholingen, beroepsnorm en het registratie- en certificeringsproces.

De NVvA blijft actief contact zoeken met opdrachtgevers, cliëntorganisaties en arbeidsdeskundigen in het veld. Deze ‘antennes’ gebruiken wij om vanuit alle perspectieven te signaleren wat er leeft in de maatschappij. Dit helpt ons te agenderen hoe wij de 3500 arbeidsdeskundigen die iedere dag actief zijn bij onder andere UWV, arbodiensten, werkgevers, verzekeraars, gemeenten en reïntegratiebedrijven, kunnen voorzien van zo sterk mogelijke handvatten en vakinhoudelijke kennisontwikkeling. Ieder van deze arbeidsdeskundigen heeft als doel om mensen – bij ziekte, een ongeval of arbeidshandicap – te ondersteunen om opnieuw balans te vinden tussen de belasting van het werk en hun individuele belastbaarheid. Zo begeleidt de arbeidsdeskundige mensen om hun eigen kracht optimaal in te zetten – ook als het werk even anders moet. Dat is belangrijk werk en de NVvA spant zich graag in om de kwaliteit daarvan te waarborgen.

Voor meer informatie over arbeidsdeskundigen, kunt u terecht op onze pagina ‘Als het werk anders moet’. Voor vragen kunt u contact opnemen via nvva@arbeidsdeskundigen.nl.

Klik hier voor het artikel van Trouw.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten