13 juli 2020

Project methodiekbeschrijving Stichting Gezel

Half juni zijn we van start gegaan met het project met een werkgroep, waarin arbeidsdeskundigen samen met Frans Hoebink (directeur Stichting Gezel), Tinka van Vuuren (bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement) en Aukje Smit (onderzoeker Inclusieve Arbeidsmarkt), in vijf werksessies proberen de vinger achter de aanpak van Stichting Gezel te krijgen en deze overdraagbaar te maken voor arbeidsdeskundigen.

Er wordt een theory of change opgesteld waarin naar boven wordt gehaald wat de mechanismen zijn, waardoor de methodiek effect heeft. De theory of change wordt onderbouwd door stakeholdervalidatie, literatuuronderzoek en beschrijving van praktijkcases.
Dit alles gaat resulteren in een handleiding en een lesplan, die begin 2021 worden opgeleverd.

De methodiek richt zich op een doelgroep van jongeren, die met enige regelmaat een bepaalde productiviteit kunnen leveren en die geen directe toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Dit zijn veelal schoolverlaters PRO en VSO, waaronder ZMLK, cluster 4 en jongeren met crimineel gedrag. De stip op de horizon is, dat zij zich kunnen handhaven op de arbeidsmarkt.

Het uitgangspunt daarbij is “Als je doet wat je kan dan is er altijd ruimte om te groeien”. De kern van de aanpak bestaat daarom uit het creëren van de ruimte om mensen te laten ontwikkelen binnen het vermogen dat ze hebben.
De aanpak is procesgericht in plaats van resultaatgericht en juist dat leidt tot resultaat.

Met dit project beoogt AKC een methodiek te beschrijven die bewezen succesvol is en toepasbaar is door arbeidsdeskundigen en zo een extra instrument te bieden, voor de begeleiding van deze doelgroep, die aandacht verdient.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten