19 november 2020

Position paper van de NVvA inzake de wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet

Vanaf 1 september 2021 wordt het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van een (uitgevallen) werknemer leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts is niet langer betrokken bij deze toets. Deze verandering is mede bedoeld om werkgevers te ontlasten. Zij krijgen niet langer te maken met loonsancties vanwege verschil van inzicht tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts. De arbeidsdeskundige behoudt een sleutelrol bij de RIV-toets en beoordeelt of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben gedaan tijdens de twee jaar van loondoorbetaling bij ziekte. De arbeidsdeskundige moet zich hierbij baseren op de (mate van) belastbaarheid die de bedrijfsarts heeft vastgesteld.

In reactie op de bespreking van deze voorgenomen wetswijziging in de Tweede Kamer commissie stuurden wij, de beroepsvereniging van arbeidsdeskundigen, een position paper met een aantal overwegingen naar de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Klik hier om de position paper te downloaden.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten