13 september 2018

Overheidsinkoop in schoonmaak en catering kan meer banen voor arbeidsbeperkten opleveren

De overheid kan via inkooparrangementen in de schoonmaak en catering minstens 5% meer banen voor werkzoekendende arbeidsbeperkten realiseren.

Dit blijkt uit een verkennend onderzoek uitgevoerd door Significant, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Partnerschappen
Volgens Significant zouden er partnerschappen moeten worden ontwikkeld tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Strikt hiërarchisch opdrachtgeverschap en eenzijdig opgelegde social return afspraken werken belemmerend. Voor goed werkende partnerschappen is onderling vertrouwen en transparantie nodig, evenals overeenkomstige doelstellingen en belangen.

Verantwoording
Een andere belemmerende factor kunnen harde afspraken over percentages en aantallen zijn, die zijn namelijk niet altijd effectief. Afspraken gericht op de inspaning die beide partijen leveren, en vervolgens over en weer verantwoording afleggen is veel effectiever.

Een laatste belemmering voor overheidswerkgevers is dat via inkoop gerealiseerde banen niet meetellen voor de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord.

Meer informatie

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten