6 oktober 2020

Nieuwsbrief BAR project / IZP 2.0

Het ministerie van SZW heeft aan onderzoekers van Amsterdam UMC in gezamenlijkheid met de NVAB, NVVG en NVVA gevraagd toe te werken naar een gedeeld en gedragen begrippen- en referentiekader voor de beschrijving van belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van werknemers voor de drie betrokken beroepsgroepen. Directe aanleiding is de verwachte wetswijziging in 2021 in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, specifiek de toetsing van re-integratie inspanningen.

Het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid en de re-integratiemogelijkheden van een zieke werknemer zal voortaan leidend zijn en alleen de arbeidsdeskundige zal het re-integratieverslag (RIV)-toetsen.

Om deze reden is het Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR) project opgezet, waarbij gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een instrument voor de beschrijving van de belastbaarheid en de re-integratiemogelijkheden en een daaraan gekoppelde multidisciplinaire leidraad. Hoewel een deel van de bedrijfsartsen al jaren gebruik maakt van het Inzetbaarheidsprofiel, is er behoefte aan een breder gedragen instrument en een leidraad wat bijdraagt aan betere samenwerking tussen de beroepsgroepen. Het doel is om tot een instrument met een wetenschappelijke basis te komen en dit ook daadwerkelijk te implementeren in de dagelijkse praktijk van de beroepsgroepen in de 2e fase van het project.

Klik hier voor het volledige artikel

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten